Vil Sevierville - Logo

Gouvènman Minisipal Sevierville

Vil Sevierville gouvène pa Majistra a, ki se sitwayen yo eli, ak yon Konsèy Komisyon Konsèy la nan senk manm, ki eli an jeneral. Se Administratè Vil la ki jere operasyon chak jou Vil la, ki se BMA a nonmen. Fonksyon vil la divize an douz depatman.

Se misyon Vil Sevierville pou bay bon jan kalite sèvis pandan y ap prezève ak avanse enterè kolektif tout sitwayen ak vizitè kominote nou an.