Vil Sevierville - Logo

Rapòte yon Nimewo

Voye imèl pou rapòte yon pwoblèm bay Vil Sevierville isit la

Rapòte yon pwoblèm oswa fè yon demann sèvis.

Pèmi Twoub Tè

twoub tè

Pou sit yon acre oswa plis, aplike sou entènèt pou yon Pèmi Twoub Tè.

Pèmi nòt

nòt

Pou sit ki gen mwens pase yon acre, aplike sou entènèt pou yon Pèmi nòt.

Òdonans dlo lapli

Ikòn dlo lapli

Gade nou an Òdonans dlo lapli.

Dlo tanpèt

prensipal dlo lapli2Pwogram dlo lapli vil Sevierville ap chèche bay kominote a yon nivo eksepsyonèl jerans anviwònman atravè pwoteksyon ak antretyen resous dlo lokal yo an akò ak òdonans vil la sou dlo lapli. Objektif nou se edike sitwayen yo, piblik jeneral, timoun ki gen laj lekòl yo, ak biznis (ki gen ladan kontraktè ak devlopè) sou solisyon ak teknik prevansyon polisyon dlo lapli pou pwoteje rivyè, rivyè, ak rivyè nou yo pou amelyore kalite resous ki pi presye nou yo.

Istorik

Polisyon dlo ka soti nan plizyè sous diferan. Youn nan sa yo se ekoulman ki pa trete apre yon tanpèt lapli soti nan lari, chantye konstriksyon, pakin ak ale prive, pami lòt moun, ki ale dirèkteman nan drenaj tanpèt yo epi evantyèlman nan rivyè ak rivyè lokal nou yo. Pou pwoteje sitwayen li yo kont polisyon sa a, Vil Sevierville te devlope yon pwogram ki chèche jere ekoulman dlo lapli anvan ekoulman an antre nan Basen vèsan Lower French Broad River.

Gouvènman federal ak eta a egzije tou pou sèten vil ak vil konfòme yo ak manda pou minimize koule dlo tanpèt yo. Sevierville se youn nan vil sa yo. Ajans Pwoteksyon Anviwònman an egzije jesyon dlo tanpèt yo dapre Lwa Dlo Pwòp 1972. Sevierville gen yon pèmi Faz II Sistèm Egou Tanpèt Separe Minisipal (MS4), ki pèmèt Sevierville dechaje dlo lapli nan sistèm drenaj li nan rivyè ak rivyè ki toupre yo. Pèmi a egzije sis (6) zòn pwogram minimòm.

Zòn pwogram MS4

1. Edikasyon Piblik ak Sensibilisation
2. Patisipasyon ak Patisipasyon Piblik
3. Deteksyon Egzeyat ilegal ak Eliminasyon  
4. Kontwòl ekoulman Dlo Tanpèt Sit Konstriksyon
5. Apre Kontwòl Koleksyon Konstriksyon
6. Prevansyon polisyon ak bon antretyen pou operasyon minisipal yo 

Kontakte'n

Frank Cravens

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5504

logo facebook1 50px
Gwoup dlo lapli Sevier
Renmen nou sou Facebook!

Dokiman Dlo Lapli