Vil Sevierville - Logo

Rapòte yon Nimewo

Voye imèl pou rapòte yon pwoblèm bay Vil Sevierville isit la

Rapòte yon pwoblèm oswa fè yon demann sèvis.

Pèmi Twoub Tè

twoub tè

Pou sit yon acre oswa plis, aplike sou entènèt pou yon Pèmi Twoub Tè.

Pèmi nòt

nòt

Pou sit ki gen mwens pase yon acre, aplike sou entènèt pou yon Pèmi nòt.

Òdonans dlo lapli

Ikòn dlo lapli

Gade nou an Òdonans dlo lapli.

Frè pèmi pou twoub tè

Orè frè ki anba a baze sou sipèfisi (acres) tè y ap detounen.

Pwojè egal a oswa plis pase 1 kawo tè ak mwens pase 5 kawo tè- $ 125.00
Pwojè egal a oswa plis pase 5 kawo tè ak mwens pase 20 kawo tè- $ 500.00
Pwojè egal a oswa pi gran pase 20 ak mwens pase 50 ak - $ 1500.00
Pwojè egal a oswa pi gran pase 50 kawo tè ak mwens pase 150 kawo tè- $ 3000.00
Pwojè ki egal oswa ki pi gran pase 150 acres- $ 5000.00

Kontakte'n

Frank Cravens

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5504

logo facebook1 50px
Gwoup dlo lapli Sevier
Renmen nou sou Facebook!

Dokiman Dlo Lapli