Vil Sevierville - Logo

Sevierville Entèdiksyon Boule Deyò Rete Anvigè 11-22-23

Afiche 11-22-23.

Malgre ke Sevierville te resevwa lapli ki nesesè anpil nan jou ki sot pase a, kondisyon sèk kontinye pèsiste nan zòn nou an. Kidonk, entèdiksyon pou boule deyò Vil Sevierville rete an vigè jiskaske lòt avi.

Entèdiksyon boule deyò nan vil Sevierville gen ladan bagay sa yo:
• Louvri dife nenpòt kalite
• Bwa dife, dife kan ak barik
• Chabon ak bwa gri
• Fedatifis (NÒT: itilize fedatifis nan vil Sevierville pa janm pèmèt).

Yo pèmèt griy gaz deyò ak twou dife gaz. Entèdiksyon sa a boule deyò ap rete an vigè jiskaske yon lòt avi.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506