Vil Sevierville - Logo

KONSILÈ SOU SIKLASYON: Fèmti tanporè seksyon Bruce Street ak pakin/gazebo vil 4 me

Afiche 04-30-34.

Yo bay yon avètisman trafik pou fèmti tanporè yon seksyon Bruce Street samdi 4 me. Bruce Street, ant Court Avenue ak Parkway, pral fèmen pou tout trafik soti 12:00 pm-6:30 pm Vil la. pakin ak gazebo sou Bruce Street ap fèmen tou pandan peryòd sa a. Fèmti yo nesesè pou fasilite evènman espesyal Bruce Street Brewfest la.

Atelye bidjè BMA pwograme pou 6 me

Afiche 04-30-24.

Sevierville Board of Majistra ak Aldermen (BMA) te pwograme yon atelye lendi 6 me 2024. Atelye a pral kòmanse a 4:00 pm nan Sevierville Civic Center, 130 Gary Wade Boulevard, Sevierville, TN. Objektif reyinyon an pral diskite sou Bidjè ane fiskal 2025 la, ak lòt bagay jan sa nesesè.

Orè Pak ak Rekreyasyon monte nan mòn Brushy 8 me

Afiche 04-29-24.

Depatman Pak ak Rekreyasyon Sevierville te pwograme yon pwomnad nan Brushy Mountain atravè Trillium Gap Trail la Mèkredi 8 me (dat lapli se 15 me). Vwayaj gide sa a GRATIS epi li limite a dis patisipan yo. Patisipan yo dwe gen omwen 18-zan epi yo dwe bay pwòp transpò yo nan yon kote reyinyon yo dwe detèmine.

Li plis: Pak ak Rekreyasyon...

MIZAJOU KONSILYE SKI SIKO: Fèmti tanporè East Ridge Road apati 2 me

Afiche 04-26-24. Mizajou 04-30-24.

MIZAJOU: Akòz pwoblèm move tan, fèmti sa a pral kòmanse kounye a a 8:00 am Jedi 2 me. Dat fini an rete vandredi aswè, 3 me, si move tan ak lòt kondisyon pèmèt.

Yo bay yon avi sou trafik pou fèmti tanporè East Ridge Road. Apati 8:00 am Jedi 2 Me, East Ridge Road ap fèmen pou trafik (yo pral pèmèt aksè nan kay) ant Veterans Boulevard ak Ridge Road. Si move tan ak lòt kondisyon pèmèt, wout la pral relouvri pou trafik vandredi aswè 3 me.

Li plis: MIZAJOU KONSILYE SKI SIKO:...

KONSILÈ SOU SIKLASYON: Fèmen tanporè seksyon Court Avenue 27 avril

Afiche 04-25-24.

Yo bay yon avètisman trafik pou fèmti tanporè yon seksyon Court Avenue samdi 27 avril. Court Avenue, ant Bruce Street ak Main Street, pral fèmen pou tout trafik soti 4:00 pm-8:00 pm Fèmti yo. yo nesesè pou fasilite evènman espesyal Jounen Eritaj Konte Sevier.

MIZAJOU KONSÈY SWIKIKÒL: Creek Avenue rete fèmen

Afiche 04-24-24.

MIZAJOU KONSILÈ SOU SIKLASYON: Nouvo dat pou fini pwojè sa a se demen, Jedi 25 Avril a 5:00 pm.

Creek Avenue, ki chita ant Main Street ak Bruce Street, pral fèmen pou trafik la kòmanse a 8:00 am Lendi 22 Avril 2024. Si tan ak lòt kondisyon pèmèt, wout la dwe relouvri a 5:00 pm Jedi, 25 avril 2024. Fèmti a nesesè pou konplete antretyen drenaj tanpèt yo.

40yèm jou Arbor Day ak selebrasyon Tree City USA Jedi 25 avril

Afiche 04-23-24.

Selebrasyon anyèl City of Sevierville Arbor Day ak Tree City USA pwograme pou Jedi 25 avril. Evènman an ap kòmanse a 3:30 pm nan John Sevier Grove (dèyè Sevierville Civic Center, 200 Gary Wade Boulevard).

Li plis: 40yèm Anyèl Arbor Day ak...

Depatman Ponpye 2024 CPR/AED ak Klas Stop Bleed yo

Afiche 04-19-24.

Depatman Ponpye Sevierville ap ofri plizyè klas CPR/AED ak Stop Bleed an 2024 nan Katye Jeneral la, Station 1, 1162 Dolly Parton Parkway. Nan kou sa yo ki baze nan salklas sa yo, patisipan yo pral aprann rekonèt plizyè ijans ki menase lavi yo, bay viktim tout laj CPR, sèvi ak yon AED, ak fason yo ka kontwole senyen grav pou pètèt sove tèt yo ak lòt moun.

Li plis: Depatman Ponpye 2024 CPR/AED...

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506