Vil Sevierville - Logo

KONSILÈ SOU SIKLASYON: Fèmti te planifye sou West Bruce Street Apati 5 fevriye

Afiche 02-02-24.

Depatman Travo Piblik Vil Sevierville pral fè reparasyon nan pasaj pou pyeton an sou West Bruce Street tou pre Sevier County Courthouse ak Sevier County Sheriff's Office (SCSO) apati Lendi 5 fevriye. Si tan ak lòt kondisyon pèmèt, pwojè a pral fini epi lari relouvri a 7:00 am lendi 12 fevriye.

Yo p ap pèmèt okenn trafik atravè West Bruce Street nan pasaj pou pyeton an (gade kat la) jiskaske pwojè a fini. Tanpri sonje biwo Sevier County Clerk la nan West Bruce Street ap fèmen 5-9 fevriye.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506