Vil Sevierville - Logo

MIZAJOU KONSILYE SKI SIKO: Fèmti tanporè East Ridge Road apati 2 me

Afiche 04-26-24. Mizajou 04-30-24.

MIZAJOU: Akòz pwoblèm move tan, fèmti sa a pral kòmanse kounye a a 8:00 am Jedi 2 me. Dat fini an rete vandredi aswè, 3 me, si move tan ak lòt kondisyon pèmèt.

Yo bay yon avi sou trafik pou fèmti tanporè East Ridge Road. Apati 8:00 am Jedi 2 Me, East Ridge Road ap fèmen pou trafik (yo pral pèmèt aksè nan kay) ant Veterans Boulevard ak Ridge Road. Si move tan ak lòt kondisyon pèmèt, wout la pral relouvri pou trafik vandredi aswè 3 me.

Wout la pral relouvri chak aswè pou tout trafik. Siyal Detour yo pral anplas pou dirije otomobilis yo pou yo itilize Ridge Road, Collier Drive ak Veterans Boulevard kòm lòt wout.

Fèmti a nesesè pou enstalasyon yon liy egou ak twou egou.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506