Vil Sevierville - Logo

Ede nou Ede Special Olympics!

Afiche 10-05-23.

Ofisye Depatman Lapolis Sevierville ak lòt ajans ki fè respekte lalwa yo pral sèvi piblik la yon fason diferan madi 10 oktòb la. 

Nan yon efò pou ranmase lajan pou Special Olympics, ofisye yo pral tann tab nan Texas Roadhouse (180 Collier Drive nan Governor's Crossing) soti 5 pm - 8 pm Tout konsèy yo resevwa yo pral bay Special Olympics. 

Nou espere ou ka kanpe pou dine epi ede nou ede Special Olympics!

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506