Vil Sevierville - Logo

KONSILÈ SOU SIKLASYON: Reparasyon Drive Rivergate pwograme pou 12-20 avril

Afiche 04-06-23.

Kontraktè k ap travay nan non Vil Sevierville pral fè travay rekonstriksyon ak renove sou Rivergate Drive apati 12 avril 2023. Travay la pral fèt Lendi-Vandredi ant 8:00 am-5:00 pm Tan ak lòt kondisyon pèmèt, la. pwojè a ta dwe fini anvan 20 avril.

Kontraktè yo pral itilize yon pwosesis rekonstriksyon wout ki rele Full Depth Compensation (FDR). FDR enplike retire ak rekipere seksyon wout ki egziste deja a pou kreye yon wout ki pi estab, dirab ak ki dire lontan. Pwosesis la se tou plis ekolojik-zanmitay ak mwens chè pase metòd tradisyonèl yo.

Sikilasyon yo pral kenbe, sepandan reta kout a modere gen anpil chans epi otomobilis yo ta dwe atann chanjman sikilasyon ansanm ak reta. Yo ankouraje chofè yo pou yo chwazi yon lòt wout si sa posib epi pran anpil prekosyon nan zòn travay yo.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506