Vil Sevierville - Logo

KONSYÈ SWIKIK: Reparasyon Rivergate Drive Repwograme pou 17-26 Avril

Afiche 04-12-23.

Yo te repwograme travay repavaj Rivergate Drive paske kontraktè a pa t kapab kòmanse jodi a. Kounye a, travay yo pwograme pou kòmanse lendi 17 avril. Travay la pral fèt Lendi-Vrendredi ant 8:00 am-5:00 pm Tan ak lòt kondisyon pèmèt, pwojè a ta dwe fini anvan 26 avril.

Kontraktè yo pral itilize yon pwosesis rekonstriksyon wout ki rele Full Depth Compensation (FDR). FDR enplike retire ak rekipere seksyon wout ki egziste deja a pou kreye yon wout ki pi estab, dirab ak ki dire lontan. Pwosesis la se tou plis ekolojik-zanmitay ak mwens chè pase metòd tradisyonèl yo.

Sikilasyon yo pral kenbe, sepandan reta kout a modere gen anpil chans epi otomobilis yo ta dwe atann chanjman sikilasyon ansanm ak reta. Yo ankouraje chofè yo pou yo chwazi yon lòt wout si sa posib epi pran anpil prekosyon nan zòn travay yo.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506