Vil Sevierville - Logo

Vil Sevierville raple rezidan yo ak vizitè yo ke yo entèdi tire fedatifis

Afiche 06-15-23.


Ak jou fèt Katriyèm Jiyè a ap apwoche, Vil Sevierville ta renmen raple rezidan yo ak vizitè yo ke yo entèdi tire fedatifis san pèmi nan limit vil la. Òdonans sa a anvigè pandan tout ane a.
Chèf Ponpye Sevierville Matt Henderson ak Chèf Lapolis Joe Manning di ke pandan ke yo vle rezidan yo ak vizitè yo jwi fèt la, yo espere ke li pral selebre nan yon fason ki an sekirite. Yo remake fedatifis yo entèdi nan vil la akòz danje potansyèl blesi pèsonèl ak dife.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506