Vil Sevierville - Logo

Cyberbullying - Fòmasyon sou Entènèt Disponib

Youn nan kat adolesan te fè eksperyans sibètimidasyon, dapre dènye rechèch la, ak youn nan sis adolesan admèt ke li entimidasyon lòt moun. Anpil etid montre yon lyen solid ant entimidasyon ak swisid. Paran, pwofesè, ak elèv yo bezwen rekonèt danje ki genyen nan entimidasyon epi aprann kijan pou ede elèv ki gen plis risk.

NW3C ak Safe Surfin' Foundation, ansanm ak sipò Leon Lowenstein Foundation, te fè patenarya pou pwodui yon nouvo fòmasyon entèaktif sou entènèt ki fèt pou ede edikatè ak paran yo rezoud pwoblèm grav sa a jodi a.

"Cyberbullying: Our Children, Our Problem," yon pwogram fòmasyon entèaktif 30 a 45 minit, pral sèvi kòm yon resous pou paran, adolesan, edikatè ak lapolis. Fòmasyon sa a adrese fason pou fè fas ak reyaji ak entimidasyon sou Entènèt, tankou estrateji efikas pou senpati, kominikasyon, rezolisyon konfli ak rapò ensidan.

Pou plis enfòmasyon sou fòmasyon sa a, oswa pou pran kou a, ale nan www.nw3c.org/cyberbullying.

 

Kontakte Nou

Joseph Manning, Chèf lapolis

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville TN 37862

911 Ijans 
865.453.5506 Dispatch
865.453.7296 Divizyon Envestigasyon Kriminèl
865.453.7310 Dosye
865.453.0789 Rapòte Aktivite Kriminèl
865.453.1986 Rapòte Aktivite Dwòg
865.453.6680 Faks

Chèf Adjwen, Sam Hinson

Kapitèn David Finchum
Kapitèn Ray Brown

Detektif Lyetnan Jamie Roberts
Lyetnan Jwèt Robbie boul
Lyetnan Rebecca Cowan
Lyetnan Anna lòt bò larivyè Jouden
Lyetnan Matt Nicol
Lyetnan Brandan Perry
Lyetnan TC Faulconer
Lyetnan Robby Nelms
Lyetnan Shawn Crawford

Ofisye Enfòmasyon Piblik Bob Stahlke