Vil Sevierville - Logo

2. Blesi nan Pwopriyete

SEKSYON

10-201. Blesi nan pwopriyete.
10-202. Akimilasyon dechè yo.

10-201. Blesi nan pwopriyete. Li p ap ilegal pou nenpòt moun ki posede oswa posede yon chen oswa chat pèmèt chen oswa chat sa a ale sou nenpòt twotwa, pak, oswa tè prive oswa lokal san pèmisyon pwopriyetè lokal sa a epi kraze, kraze, chire, kraze oswa blese nenpòt gazon, kabann flè, plant, touf bwa, pye bwa oswa jaden nenpòt fason, oswa pou fè poufè sou li. (1996 Kòd, § 10-201)

10-202. Akimilasyon dechè yo. Li ta dwe ilegal pou nenpòt moun ki lakòz oswa pèmèt yon chen oswa chat sou pwopriyete, piblik oswa prive, pa posede oswa posede pa moun sa a sof si moun sa a gen nan posesyon imedya li yon aparèy apwopriye pou retire ekskreman ak yon depo apwopriye pou transmisyon ekskreman nan yon resipyan ki chita sou pwopriyete moun sa a posede oswa posede. Seksyon sa a pa dwe aplike pou yon moun ki andikape vizyèl oswa fizikman. (1996 Kòd, § 10-202)

Kontakte Nou

Joseph Manning, Chèf lapolis

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville TN 37862

911 Ijans 
865.453.5506 Dispatch
865.453.7296 Divizyon Envestigasyon Kriminèl
865.453.7310 Dosye
865.453.0789 Rapòte Aktivite Kriminèl
865.453.1986 Rapòte Aktivite Dwòg
865.453.6680 Faks

Chèf Adjwen, Sam Hinson

Kapitèn David Finchum
Kapitèn Ray Brown

Detektif Lyetnan Jamie Roberts
Lyetnan Jwèt Robbie boul
Lyetnan Rebecca Cowan
Lyetnan Anna lòt bò larivyè Jouden
Lyetnan Matt Nicol
Lyetnan Brandan Perry
Lyetnan TC Faulconer
Lyetnan Robby Nelms
Lyetnan Shawn Crawford

Ofisye Enfòmasyon Piblik Bob Stahlke