Vil Sevierville - Logo

10. Laraj ak mòde bèt

SEKSYON

10-1001. Rapò.
10-1002. Kontwòl.

10-1001. Rapò. Nenpòt moun ki gen konesans oswa rezon ki fè kwè ke nenpòt bèt nan Vil la mòde yon moun dwe rapòte nan vennkat (24) èdtan, jiska ke yo konnen, non ak adrès pwopriyetè a ak sikonstans bèt la. Yo dwe fè rapò sa a konsènan mòde yo bay Depatman Lapolis. (1996 Kòd, § 10-1201)

10-1002. Kontwòl.
(1) Chak fwa nenpòt bèt domestik te mòde yon moun, yo dwe fèmen l nan yon kote ke Depatman Lapolis kapab mande ak pou peryòd obsèvasyon ki nesesè, sof si bèt sa a twò mechan ak danjere pou sezisman an sekirite, nan ka sa a li ka touye ak tèt anbake nan laboratwa eta a pou egzamen laraj.
(2) Chak fwa yon bèt sovaj mòde yon moun, yo dwe touye l, pou evite domaj nan zòn nan tèt (sèvo), epi voye l nan Tennessee Department of Agriculture Knoxville Branch Rabies Laboratory, nan frijidè, men pa nan frizè, pou egzamen laraj. . (Lòd #2011-021, Desanm 2011)

Kontakte Nou

Joseph Manning, Chèf lapolis

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville TN 37862

911 Ijans 
865.453.5506 Dispatch
865.453.7296 Divizyon Envestigasyon Kriminèl
865.453.7310 Dosye
865.453.0789 Rapòte Aktivite Kriminèl
865.453.1986 Rapòte Aktivite Dwòg
865.453.6680 Faks

Chèf Adjwen, Sam Hinson

Kapitèn David Finchum
Kapitèn Ray Brown

Detektif Lyetnan Jamie Roberts
Lyetnan Jwèt Robbie boul
Lyetnan Rebecca Cowan
Lyetnan Anna lòt bò larivyè Jouden
Lyetnan Matt Nicol
Lyetnan Brandan Perry
Lyetnan TC Faulconer
Lyetnan Robby Nelms
Lyetnan Shawn Crawford

Ofisye Enfòmasyon Piblik Bob Stahlke