Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

fevriye 2015

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 212 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Taks Ospitalite
3590

Ki lavant ki sijè a taks sou restoran?

Tout manje prepare ak bwason ki pa gen alkòl.... li piplis..

Taks Ospitalite
3733

Ki sa ki konsidere kòm manje prepare?

Manje prepare yo enkli atik manje oswa bwason ki pare pou manje, kit pou konsomasyon nan lokal oswa andeyò lokal la, ki gen ladan men pa limite a restoran, kafe, kafeterya, resitè, gastronomik, s.... li piplis..

Taks Ospitalite
3674

Èske magazen pratik peye taks sou restoran yo?

Boutik konvenyans ak estasyon gaz yo dwe chaje ak remèt taks sa a 2% si yo ap sèvi nenpòt kalite manje "prepare" bay konsomatè yo. "Manje prepare" gen ladan nenpòt nan bagay sa yo: manje vann nan ... li piplis..

Taks Ospitalite
3611

Ki kalite biznis ki oblije kolekte epi remèt lajan sa a nan vil la?

Nenpòt etablisman ki vann manje prepare nan vil Sevierville ta dwe kolekte taks sou restoran an, kit pou konsomasyon nan lokal oswa andeyò lokal la. Taks amizman yo ta dwe kolekte... li piplis..

Taks Ospitalite
3606

Ki jan yo pral remèt taks sa a nan vil Sevierville?

Tout taks sou restoran, amizman ak lojman yo ta dwe ranpli sou Entènèt nan www.seviervilletn.org. Apre w fin sètifye ke tout chif yo se verite ak kòrèk, peye sou Entènèt oswa enprime fòm nan epi remèt ansanm ak p... li piplis..

Taks Ospitalite
3509

Èske taks sa a aplikab pou distribitè manje an gwo, ki pa gen okenn konsomasyon kliyan dirèk sou plas?

Non. Taks sa a pa ta dwe chaje bay grosist manje, ki pa bay konsomasyon sou plas nan faktori yo oswa depo yo. Tanpri prepare w pou bay yon nimewo idantite taks pou grossistes ou ta dwe ... li piplis..

Taks Ospitalite
3601

Èske Vil la pral kontakte mwen pou fè m konnen konbyen mwen dwe nan taks?

Non. Taks Ospitalite yo baze sou revni taksab chak mwa biznis ou, ki answit kalkile nan yon to taks 2% pou Amizman ak Restoran ak 3% pou Lojman, yo dwe remèt dirèkteman bay t.... li piplis..

Taks Ospitalite
12216

Ki kote mwen ka jwenn enfòmasyon konsènan taks la?

Yon kopi chak lwa disponib sou Entènèt nan www.seviervilletn.org. Dokiman sa yo nan paj lakay la epi yo gen tit jan sa a: · Sevierville pdf Amusement Tax (187 KB) &middo... li piplis..

Taks Ospitalite
12183

Èske mwen ka peye taks yo pa lapòs oswa nan City Hall, oswa èske mwen oblije itilize pwosesis sou entènèt la?

Tout taks sou restoran, amizman ak lojman yo dwe ranpli sou Entènèt. Tanpri ranpli pwosesis depoze w sou Entènèt, enprime yon kopi pou dosye w yo, ak yon kopi pou w remèt ak peman w dirèkteman bay City Hall.... li piplis..

Taks Ospitalite
11367

Èske li enpòtan ki jan yon biznis montre taks la bay konsomatè yo, pou rezon resi?

Taks sou lavant leta pou Vil Sevierville se kounye a 9.75%, epi yo ta dwe mete li sou tout resi yo. Taks Ospitalite a ta dwe nan lis kòm yon atik liy separe, tankou "taks amizman" oswa "... li piplis..

Taks Ospitalite
11533

Pou ki sa revni taks la pral itilize?

Taks sa yo pral afekte nan piblisite touris ak depans enfrastrikti ki gen rapò ak touris.... li piplis..

Taks Ospitalite
15644

Ki sa ki se taks ospitalite?

Touris se prensipal chofè ekonomik pou Sevierville ak Konte Sevier. Pandan plizyè ane, Vil Sevierville te fè efò pou ogmante envestisman touris. Yo nan lòd yo efektivman grandi sa a imp vital... li piplis..

Komisyon Apèl pou Zonifikasyon
6831

Komisyon Apèl pou Zonifikasyon

Komisyon Konsèy sa a gen pouvwa pou tande kontestasyon desizyon ak entèpretasyon Òdonans Zonifikasyon Sevierville adopte pa Vil la. (Nenpòt moun ka fè apèl kont desizyon nenpòt manm pèsonèl vil la i... li piplis..

Paj Landing
3776

Vil E-BRIEF
4294

Vil la E-BRIEF

Sevierville City eBrief se sous ou pou enfòmasyon aktyèl, alè sou gouvènman vil ou, sèvis ak kominote w la. Li pibliye apeprè yon fwa pa semèn. Li disponib sou vil la... li piplis..

Bèt & bèt kay
9780

Kesyon moun poze souvan

Kisa pou m fè sou bèt ki pèdi? + Si w rankontre yon bèt ki pèdi nan vil Sevierville, tanpri rele Depatman Lapolis imedyatman nan 865-453-5506. Patwouy koupe li piplis..

Komisyon Planifikasyon an
12895

Ajanda Reyinyon yo

document.documentElement.classList.add("k-ui-j3", "k-ui-j3-site");document.documentElement.classList.add('k-js-enabled'); li piplis..

Komisyon Zonifikasyon Istorik
2898


Rapòte yon Nimewo
3966

Dlo ak egou
12596

Rapò Kalite Dlo

Dènye rapò sou kalite dlo nou an disponib kounye a. pdf Rapò Anyèl sou Kalite Dlo Potab 2020 (146 KB) ... li piplis..

Akoz de kontra
15018

Dlo ak egou
15857

Depatman Dlo ak Egou

Depatman Dlo a responsab tout sèvis dlo ak egou nan Vil la epi tou kèk zòn andeyò Vil la. Depatman an opere yon etablisman tretman dlo dènye modèl (12 mil... li piplis..

Sèvis Enfòmasyon
7833

Teknoloji Enfòmasyon

Teknoloji enfòmasyon kenbe operasyon rezo konpitè vaste vil la (ki gen ladan aplikasyon pou pyès ki nan konpitè ak lojisyèl), sistèm telefòn, kontwòl aksè, kontwòl sistèm ak akizisyon done.... li piplis..

Ponpye
10488

Pak ak Rekreyasyon
16444

Byenveni nan Sevierville Parks & Recreation

Etabli an 1974; Depatman Pak ak Rekreyasyon Vil Sevierville te ganyan anpil pak ak prim rekreyasyon nan Eta Tennessee. Depatman an jere Sev... li piplis..

Administrasyon
10912

Administrasyon

Jesyon chak jou Vil Sevierville se sou direksyon Administratè Vil la. Administratè Vil la sipèvize jesyon tout depatman vil yo epi aplike règleman t... li piplis..

Polis
36769

Depatman Lapolis Sevierville

Vil Sevierville se yon fòm gouvènman lokal ki te fòme pa konstitisyon eta an 1901. Administratè vil la nonmen chèf polis la e li se chèf depatman polis ki te dirije.... li piplis..

Finans
10837

Depatman Finans

Depatman Finans se pwen ou antre nan City Hall. Resepsyonis la ak anplwaye biwo devan yo pral travay di pou fè eksperyans ou ak Vil la rapid, efikas ak bèl! Finans Depar... li piplis..

Ranfòsman Kòd
12237

Depatman Ranfòsman Kòd

Depatman Ranfòsman Kòd la responsab pou bay tout pèmi pou bilding, siy, evènman espesyal, ansanm ak ranfòsman tout òdonans vil yo. Anplwaye ranfòsman yo ap fè tou bu... li piplis..

Rezilta 151 - 180 nan 212