Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

fevriye 2015

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 212 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Travo Piblik
12592

Depatman Travo Piblik

Depatman Travo Piblik la responsab pou jeni, koleksyon fatra komèsyal ak rezidansyèl, netwayaj lari, retire nèj, pavaj lari, kontwòl trafik (siyal, siyal, mak, elatriye).... li piplis..

TIT 10 KONTWÒL BÈT CHAPIT
6072

13. Manje zwazo dlo ak/oswa lavi akwatik entèdi

SEKSYON 10-1301. Manje sou pwopriyete piblik entèdi. 10-1302. Definisyon. 10-1303. Sanksyon. 10-1301. Manje sou pwopriyete piblik entèdi. Li pa gen dwa pou nenpòt moun bay dlo... li piplis..

TIT 10 KONTWÒL BÈT CHAPIT
6297

12. Dispozisyon divès

SEKSYON 10-1201. Sèten entèdiksyon. 10-1202. Eksepsyon. 10-1203. Pouvwa chèf lapolis. 10-1204. Pèmi espesyal. 10-1201. Sèten entèdiksyon. Eksepte si sa bay nan chapit sa a pa p... li piplis..

TIT 10 KONTWÒL BÈT CHAPIT
7545

11. Kenbe Bèt ak Zwazo

SEKSYON 10-1101. Règleman. 10-1102. Bilding ak poulaye. 10-1101. Règleman. Li p ap ilegal pou nenpòt moun bati, mete, kenbe oswa kontinye nenpòt plim, poulaye, lakou oswa lòt bilding sou... li piplis..

TIT 10 KONTWÒL BÈT CHAPIT
5665

10. Laraj ak mòde bèt

SEKSYON 10-1001. Rapò. 10-1002. Kontwòl. 10-1001. Rapò. Nenpòt moun ki gen konesans oswa rezon pou kwè ke nenpòt bèt nan vil la mòde yon moun dwe rapòte nan vennkat (24) èdtan.... li piplis..

TIT 10 KONTWÒL BÈT CHAPIT
5804

9. Bèt sovaj oswa mechan

SEKSYON 10-901.Kenbe bèt sovaj ak mechan. 10-902. Definisyon. 10-901. Kenbe bèt sovaj ak mechan. (1) Li pa legal pou nenpòt moun kenbe oswa pèmèt yo kenbe nan kay li... li piplis..

TIT 10 KONTWÒL BÈT CHAPIT
5466

8. myèl

SEKSYON 10-801. Kenbe nan myèl. 10-801. Kenbe nan myèl. (1) Li pa legal pou nenpòt moun tabli oswa kenbe nenpòt ruch, pye bwa, oswa bwat kote myèl yo kenbe, oswa kenbe nenpòt myèl nan oswa sou yon... li piplis..

TIT 10 KONTWÒL BÈT CHAPIT
5347

7. Kontwòl pijon

SEKSYON 10-701. Pijon. 10-702. Plent. 10-701. Pijon. Pwopriyetè pijon ki pèmèt pijon yo poze oswa rete sou pwopriyete oswa bilding lòt moun poze yon danje sante anplis de o.... li piplis..

TIT 10 KONTWÒL BÈT CHAPIT
6257

6. Kenbe anpil chen ak chat nan vil la

SEKSYON 10-601. Nwuizans. 10-602. Kantite chen ak chat limite. 10-603. Nich yo. 10-601. Nwuizans. Kenbe yon kantite chen ak chat san limit nan vil la pou yon peryòd konsiderab... li piplis..

TIT 10 KONTWÒL BÈT CHAPIT
18800

5. Kenbe chen jape ak chat kriye

SEKSYON 10-501. Harboring. 10-502. Petisyon ki plenyen kont chen mechan oswa k ap jape oswa chat k ap kriye. 10-501. Harboring. Li p ap ilegal pou nenpòt moun ki konnen kenbe oswa kenbe nenpòt chen ki h... li piplis..

TIT 10 KONTWÒL BÈT CHAPIT
19509

4. Chen ak Chat Kouri nan Gwo

SEKSYON 10-401. Entèdiksyon. 10-402. Mete chen ak chat. 10-401. Entèdiksyon. Li p ap ilegal pou nenpòt moun ki posede oswa posede nenpòt chen oswa chat pèmèt yo kouri an jeneral. Pou th... li piplis..

TIT 10 KONTWÒL BÈT CHAPIT
17282

3. Fason pou kenbe

SEKSYON 10-301. Plim, yad, oswa kouri. 10-302. Kloti. 10-301. Plim, yad, oswa kouri. Tout plim, lakou oswa kouri oswa lòt estrikti kote yo kenbe nenpòt bèt yo dwe fèt konsa pou yo ka e.... li piplis..

Dlo ak egou
18942

Pousantaj Dlo & Pousantaj Egou

Tarif pou Ane Fiskal 2024 (1ye jiyè 2023 rive 30 jen 2024) Tout kliyan yo pral evalye yon bòdwo pou koneksyon dlo ak/oswa egou, ak yon bòdwo chak mwa ki baze sou galon dlo yo itilize nan akò.... li piplis..

Peman Dlo
2418

Pousantaj Dlo & Pousantaj Egou

Tarif pou Ane Fiskal 2024 (1ye jiyè 2023 rive 30 jen 2024) Tout kliyan yo pral evalye yon bòdwo pou koneksyon dlo ak/oswa egou, ak yon bòdwo chak mwa ki baze sou galon dlo yo itilize nan akò.... li piplis..

TIT 10 KONTWÒL BÈT CHAPIT
16319

2. Blesi nan Pwopriyete

SEKSYON 10-201. Blesi nan pwopriyete. 10-202. Akimilasyon dechè yo. 10-201. Blesi nan pwopriyete. Li p ap ilegal pou nenpòt moun ki posede oswa posede yon chen oswa chat pèmèt chen oswa chat sa yo ... li piplis..

TIT 10 KONTWÒL BÈT CHAPIT
20198

1. Idantifikasyon ak Vaksinasyon

SEKSYON 10-101. Idantifikasyon chen. 10-102. Idantifikasyon chat. 10-103. Vaksinasyon. 10-104. Sanksyon. 10-101. Idantifikasyon chen. Chak pwopriyetè chen ki gen plis pase twa (3) mwa ... li piplis..

Bèt & bèt kay
3816

Ki sa ki sou ekirèy, skunks, ak opossums ak tankou bèt?

Depatman an pa kontwole bèt sovaj yo. Si yo kite poukont yo, pifò bèt sovaj pral byento kite pou kont yo. Si w ap gen yon pwoblèm konstan ak bèt sovaj, premye tcheke pou wè si ka genyen ... li piplis..

Bèt & bèt kay
3915

Kisa k ap pase ak bèt sa yo ke depatman an kenbe?

Yo mennen tout bèt domestik nan Sevier Animal Care Center. Pou jwenn enfòmasyon sou Sevier Animal Care Center ak fason ou ka adopte yon bèt, tanpri rele 865-465-6300 oswa vizite sevieranimalcarecent.... li piplis..

Waste Solid
15341

Roll-Off lokasyon

Remodeling oswa fè gwo netwayaj prentan anndan limit vil Sevierville? Poukisa nou pa lwe yon veso pou jete materyèl konstriksyon oswa debri ladan l? Kounye a Vil la gen katòz pye woule-off... li piplis..

Uncategorised
5179

Gid pou fatra nan lakou ak fatra an gwo/tenten

Frè pou ranmasaj fatra rezidansyèl ak komèsyal ou a gen ladan koleksyon fatra ki soti nan antretyen nòmal ak woutin nan lakou ou a ansanm ak fatra an gwo/tenten ou akimile.... li piplis..

Waste Solid
11533

Sèvis pou fatra komèsyal yo

Biznis komèsyal ki gen kontra avèk Vil Sevierville pou sèvis poubèl komèsyal yo resevwa sèvis sa yo san okenn frè adisyonèl: Koleksyon bwòs – Anjeneral fèt yon fwa.... li piplis..

Flòt
8189

Flòt Antretyen

Divizyon Antretyen Flòt Depatman Travo Piblik la bay yon liy konplè sèvis ak reparasyon pou tout machin Vil la ak ekipman ki mache ak gaz. Sèvis yo enkli chanjman lwil oliv, transmisyon... li piplis..

Waste Solid
10063

Waste Solid

Divizyon Fatra Solid Depatman Travo Piblik la responsab pou kolekte epi jete fatra komèsyal ak rezidansyèl yo. Nou ofri de fwa pa mwa koleksyon atik esansyèl / tenten; yon fwa a ... li piplis..

Kontwòl trafik la
5700

Kontwòl trafik la

Divizyon Kontwòl Sikilasyon Depatman Travo Piblik la responsab tout kalite aparèy kontwòl trafik yo itilize nan lari Sevierville. Sa a gen ladan siy (fabrikasyon, enstalasyon... li piplis..

Lari
5904

Lari

Divizyon Lari Depatman Travo Piblik la responsab pou kenbe lari yo, pon yo ak Dwa Pasaj yo. Lè nou fè sa nou patch twou, fè reparasyon plen pwofondè asfalt, ranmase limen... li piplis..

Jeni
5796

Jeni

Divizyon Jeni Depatman Travo Piblik la responsab pou sondaj ak konsepsyon ti pwojè vil yo; Sipèvizyon ak enspeksyon nan gwo pwojè vil yo; Ede Sevierville FEMA... li piplis..

Planifikasyon & Devlopman
12109

Soumèt Plan Elektwonik

Tanpri itilize lyen ki anba a pou soumèt plan sit, plan bilding, sibdivizyon, oswa demann rezonman. Atik yo dwe konsidere pou aksyon pa Komisyon Planifikasyon Sevierville dwe soumèt o... li piplis..

Ranfòsman Kòd
10684

Soumèt Plan Elektwonik

Tanpri itilize lyen ki anba a pou soumèt plan sit, plan bilding, sibdivizyon, oswa demann rezonman. Atik yo dwe konsidere pou aksyon pa Komisyon Planifikasyon Sevierville dwe soumèt... li piplis..

Uncategorised
64891

Itilite

Sevier County Electric System 315 East Main Street Telefòn: 865.453.2887 Sevier County Utility District (gaz natirèl) 420 Robert Henderson Rd. Telefòn: 865.453.3272 Depatman Dlo Sevierville 120 Gary... li piplis..

Uncategorised
40627

Sèvis Konte

Sevier County Board of Education 226 Cedar Street Telefòn: 865.453.4671 Sevier County Highway DepartmentMaintenance Garage and Quarry 139 County Garage Road Sevierville, TN 37876 865.453.8093 Voice 865... li piplis..

Rezilta 181 - 210 nan 212