Vil Sevierville - Logo

Memorial Day

Chanjman orè enstalasyon ak sèvis pou Vil Sevierville an rekonesans Jounen Memoryal lendi 27 me 2024 la.

Vil Sevierville

Se misyon Vil Sevierville pou bay bon jan kalite sèvis pandan y ap prezève ak avanse enterè kolektif tout sitwayen ak vizitè kominote nou an.

Kòmanse yon biznis nan Sevierville

Vizite yon sèl boutik nou an epi aprann kijan pou kòmanse yon biznis nan Sevierville.

Sant Konvansyon

Destinasyon an. Etablisman an. Evènman ou a. Sitiye nan yon jounen kondui plis pase mwatye popilasyon nasyon an epi ki antoure pa fè makèt, atraksyon ak espektak, nouvo Sant Konvansyon Sevierville pare pou òganize evènman ou a.

Sevierville Golf Club

Sevierville Golf Club prezante de 18-twou chanpyona kou: "The Highlands", yon par 70 ki van nan ti mòn woule kaka kleren ak etan dlo fre mòn ak "The River", yon par 72 ki jwe ansanm ak lòt bò larivyè Lefrat la Little Pigeon.

Rapòte yon Nimewo

Voye imèl pou rapòte yon pwoblèm bay Vil Sevierville isit la

Rapòte yon pwoblèm oswa fè yon demann sèvis.

Konekte ak nou

Rete konekte ak Vil la sou Facebook ak X.

Peman sou entènèt

Peye bòdwo dlo oswa ranpli taks Ospitalite sou Entènèt isit la

Peye bòdwo dlo oswa dosye taks ospitalite sou entènèt.

Byenveni nan vil Sevierville

Vil ou nan Smokies yo.

Estati Dolly Parton devan Sevier County Courthouse nan Sevierville, Tennessee 

Byenveni nan sit entènèt ofisyèl vil Sevierville, Tennessee.
Vil Dolly Parton, ak vil ou nan Smokies yo tou! 

Nou espere ou renmen sit nou an epi jwenn enfòmasyon an itil. Tanpri santi yo lib yo gade alantou epi dekouvri tout sa ki Sevierville, Tennessee te ofri. 

Se misyon Vil Sevierville pou bay bon kalite sèvis
pandan y ap prezève ak avanse enterè kolektif yo
nan tout sitwayen yo
ak vizitè nan kominote nou an.

Si w gen nenpòt kesyon sou vil nou an, tanpri rele nou nan 865.453.5504

Pou plis enfòmasyon sou vil nou an, tanpri gade Enfòmasyon sou Demenajman Vil Sevierville nan pati anba paj sa a.

5. Kenbe chen jape ak chat kriye

SEKSYON

10-501. Harboring.
10-502. Petisyon ki plenyen kont chen mechan oswa k ap jape oswa chat k ap kriye.

10-501. Harboring. Li p ap ilegal pou nenpòt moun ki konnen kenbe oswa kenbe nenpòt chen ki abityèlman kriye oswa kriye nan gwo malèz la nan lapè ak trankil nan katye a, oswa nan yon fason ki deranje materyèl oswa anbete moun nan katye a ki se moun òdinè. sansiblite. Yo deklare chen ak chat sa yo kòm yon nwuizans piblik. (1996 Kòd, § 10-501)

10-502. Petisyon ki plenyen kont chen mechan oswa k ap jape oswa chat k ap kriye.
(1) Chak fwa yon moun ap pote plent bay Depatman Lapolis la ke yon chen ki abityèlman jape, rèl oswa yelp oswa yon chat ki abityèlman kriye oswa rèl se nenpòt moun ki kenbe pa nenpòt moun nan Vil la, Depatman Lapolis dwe fè pwopriyetè chen sa a konnen. oswa chat ke yo te resevwa yon plent e ke moun nan ta dwe pran tout mezi ki nesesè pou soulaje rèl, yelping oswa kriye.
(2) Si avètisman yo bay moun ki swadizan kenbe yon chen oswa yon chat jan sa endike nan (1) pi wo a pa efikas, lè sa a yon plent verifye nan omwen de (2) sitwayen ki pa nan menm fanmi an ka prezante bay. Depatman Lapolis, akize ke yon chen mechan oswa yon chen ki abityèlman jape, rèl oswa yelp, oswa yon chat ki abityèlman kriye oswa rèl ke nenpòt moun ki rete nan vil la. Depatman Lapolis dwe enfòme pwopriyetè chen oswa chat sa a ke petisyon sa a te resevwa epi li dwe site pwopriyetè chen oswa chat la pou vyolasyon yo pretann nan petisyon sa a. (1996 Kòd, § 10-502)

Avi Piblik

 • Avi Reyinyon Komisyon Konsèy Byè - 6/17/2024
  Vandredi, 31 Me 2024

  Sa a pral sèvi kòm avi legal ke Sevierville Beer Board pral rankontre pou konsidere aplikasyon sa a (yo) pou ak oswa aksyon konsènan pèmi byè (yo):

  ...

  Li piplis..

 • Avi Odyans Piblik - O-2024-009 - Rezoning Middle Creek Rd - 5/20/2024
  Lendi, NAN avril la

  Sa a pral sèvi kòm avi legal ke yo te pwograme yon odyans piblik pou resevwa nenpòt kòmantè piblik sou zafè rezonifikasyon pwopriyete a, jan yo pwopoze nan O-2024-009, ki gen ladann tè sou Middle Creek Road soti nan LDR rive nan NC. Tè sa a te note sou kat jeyografik la pa zòn lonbraj yo.

  ...

  Li piplis..

 • Avi sou Tan Reyinyon Estanda 2024
  Jedi, 04 janvye 2024

  Konsèy Majistra ak Aldermen Sevierville notifye tout Sitwayen Vil Sevierville, Tennessee ke reyinyon piblik yo ap fèt pou ane 2024 nan Sevierville Civic Center, 130 Gary Wade Blvd., Sevierville, Tennessee (sòf si yo di lòt bagay) jan sa a:

  ...

  Li piplis..

Dènye Nouvèl

Pou wè lis konplè pozisyon nan vil Sevierville

Yo t ap anboche 300

Gade pòs travay aktyèl yo!

Evènman k ap vini

17 Jun
Reyinyon Komisyon Konsèy Byè
Dat 06.17.2024 11: 30 am
17 Jun
1 Jiyè
4 Jiyè
Reyinyon Komisyon Planifikasyon yo
Dat 07.04.2024 5: 00 pm

REYINYON RANVYE POU 11 JIYETH

4 Jiyè
Komisyon Apèl pou Zonifikasyon
Dat 07.04.2024 5: 00 pm

REYINYON RANVYE POU 11 JIYETH

Kalandriye vil la