Vil Sevierville - Logo

40yèm jou Arbor Day ak selebrasyon Tree City USA Jedi 25 avril

Afiche 04-23-24.

Selebrasyon anyèl City of Sevierville Arbor Day ak Tree City USA pwograme pou Jedi 25 avril. Evènman an ap kòmanse a 3:30 pm nan John Sevier Grove (dèyè Sevierville Civic Center, 200 Gary Wade Boulevard).

Sa a pral karantyèm ane konsekitif ke Sevierville te rekonèt kòm yon Tree City USA. Ashley Kite-Rowland ak Depatman Agrikilti Tennessee pral prezante prim vil Sevierville Tree City USA. Atravè travay Holly Jones-Grants Specialist ak Vil la, John Sevier Grove ak City Disc Golf Course te resevwa senkant pye bwa ane sa a; pwojè sa a finanse anba yon kontra sibvansyon ak Eta Tennessee. Sevierville se yon vil Tree depi 1984, sa ki make twazyèm pi long rekonpans youn apre lòt nan Tennessee. Sistèm Elektrik Konte Sevier a pral resevwa tou yon Prim Tree Line USA pou 2023. Sevierville se 3yèm vil ki pi long pou yo nonmen l epi kontinye kòm yon vil Tree nan Tennessee, apre Norris ak Athens.
Majistra Sevierville Robbie Fox pral prezante yon pwoklamasyon ak remak. 4-H pral plante yon Pyebwa pa Sistèm Elektrik Konte Sevier a. Direktè Pak ak Rekreyasyon Bob Parker pral prezante yon brèf istwa Vil la kòm Tree City USA pandan karant ane youn apre lòt.
Yon pwen rekò nan evènman an pral li non moun ki te resevwa yon janm bliye oswa yon pye bwa onorè depi Arbor Day 2023. Lekti sa a se yon tradisyon depi lontan nan evènman anyèl Sevierville a. Depi pwogram plante pye bwa a te kòmanse an 1985, plis pase senksan pye bwa yo te plante ak finanse atravè don prive onore yon moun oswa kommemorasyon yon moun ki te pase sou.
Yon resepsyon kout pral swiv evènman an.
Konsèy Konsiltatif Pak ak Rekreyasyon Pyebwa Vil Sevierville (ki aji kòm Komisyon Konsèy Pyebwa a) kontinye ap fè efò pou amelyore swen ak benefis pye bwa nan vil Sevierville pou sitwayen Sevierville. Pou plis enfòmasyon sou tablo a ak pwogram pyebwa a, tanpri vizite www.seviervilleparksandrec.com.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506