Vil Sevierville - Logo

Sevierville Golf Club yo te nonmen teren gòlf piblik pou ane a 2023

Afiche 03-15-24.

Sevierville Golf Club te nonmen kòm tèren gòlf piblik 2023 pou ane a pa Tennessee Turfgrass Association.

Sevierville Golf Club se yon klib sèvis konplè, ki gen ladan de kou chanpyona 18 twou, enstalasyon pratik ak restoran. Klib la òganize plizyè douzèn tounwa pandan tout ane a, tankou evènman kolèj, AJGA, ak chanpyona Eta TSSAA High School.

Prim lan rekonèt kote klib la difisil ak divès kalite anviwònman an ki gen ladann Little Pigeon River, pye mòn, letan dlo dous, ak marekaj. Kontwòl ak diminisyon inondasyon ak ewozyon nan zòn rivyè yo mande anpil efò pandan tout ane a. An 2023, yon gwo pwojè estabilizasyon bank yo te fini, ki te gen ladann enstalasyon twal jeotèkstil ak dechire wòch sou de seksyon rivyè.

“Anplwaye pwofesyonèl nou yo ap travay avèk dilijans pou kenbe tou de River Course ak Highlands Course, ansanm ak enstalasyon pratik ak Clubhouse,” te di Direktè Golf Cody Wallace. “Prim sa a reflete siksè efò nou yo pou ofri rezidan ak vizitè nou yo yon eksperyans gòlf egzanplè.”

Sevierville Golf Club, ki chita nan 1444 Old Knoxville Highway, se vil Sevierville ki posede epi jere. Kou par-70 Highlands la prezante ti mòn woule ak anpil etan dlo dous. Par-72 River Course jwe ansanm ak Little Pigeon River. Beth fè yon seri opinyon espektakilè sou Great Smoky Mountains ak pye mòn ki tou pre yo. Pou plis enfòmasyon oswa pou rezève yon tee time, vizite www.seviervillegolfclub.com oswa rele 865-429-4223.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506