Vil Sevierville - Logo

Fèmti Tanporè Sant Kominotè a pral swiv pa ouvèti nouvo Sant Fòm ak antre renove

Afiche 04-10-24.

Kòm ouvèti nouvo sant fizik la ak gwoup renove a ap pwoche, Sant Kominotè Sevierville pral fèmen tanporèman jedi 18 avril rive samdi 20 avril pou fè preparasyon final yo. Tout sant kominotè a ak nouvo sant Fitness 8,500 pye kare ak antre renovasyon ap ouvri a 6:00 am lendi 22 avril. Nou ta renmen remèsye tout moun pou pasyans yo pandan pwosesis sa a.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506