Vil Sevierville - Logo

MIZAJOU KONSÈY SWIKIKÒL: Creek Avenue rete fèmen

Afiche 04-24-24.

MIZAJOU KONSILÈ SOU SIKLASYON: Nouvo dat pou fini pwojè sa a se demen, Jedi 25 Avril a 5:00 pm.

Creek Avenue, ki chita ant Main Street ak Bruce Street, pral fèmen pou trafik la kòmanse a 8:00 am Lendi 22 Avril 2024. Si tan ak lòt kondisyon pèmèt, wout la dwe relouvri a 5:00 pm Jedi, 25 avril 2024. Fèmti a nesesè pou konplete antretyen drenaj tanpèt yo.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506