Vil Sevierville - Logo

SPD Detectif gradye nan Akademi Nasyonal Forensics

Afiche 03-18-24.


SPD Detectif Kinsley Prevatt te gradye nan Inivèsite Tennessee National Forensics Academy vandredi 15 mas la.

National Forensic Academy (NFA) se yon pwogram fòmasyon entansif 10 semèn ki fèt pou satisfè bezwen ajans ki fè respekte lalwa yo nan idantifikasyon prèv, koleksyon, ak prezèvasyon. NFA itilize kourikoulòm devlope pa dirijan doktè legal ki soti toupatou nan Etazini.


"NFA se yon premye pwogram legal ki fè respekte lalwa," te di SPD Adjwen Chèf Sam Hinson. "Fòmasyon an pral amelyore anpil kapasite envestigasyon Detectif Prevatt epi li pral gen anpil valè pou tout depatman an."


Patisipan yo jwenn defi nan divès disiplin yo atravè enstriksyon nan salklas, aktivite laboratwa, ak pratik sou teren nan kou espesyalize yo. Patisipan Akademi yo konplete egzamen konpetans ekri ak nan klas yo pou demontre metriz matyè yo. Objektif Akademi an se prepare envestigatè sèn krim yo pou rekonèt eleman kle yo epi amelyore pwosesis rekiperasyon ak soumèt prèv yo.
Pou plis enfòmasyon sou NFA a, vizite https://leic.tennessee.edu/.../national-forensic-academy/.

Kontakte Nou

Bob Stahlke, Ofisye Enfòmasyon Piblik

300 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37864-5500
Telefòn: 865.453.5506