Vil Sevierville - Logo

Vil Sevierville

Se misyon Vil Sevierville pou bay bon jan kalite sèvis pandan y ap prezève ak avanse enterè kolektif tout sitwayen ak vizitè kominote nou an.

Kòmanse yon biznis nan Sevierville

Vizite yon sèl boutik nou an epi aprann kijan pou kòmanse yon biznis nan Sevierville.

Sant Konvansyon

Destinasyon an. Etablisman an. Evènman ou a. Sitiye nan yon jounen kondui plis pase mwatye popilasyon nasyon an epi ki antoure pa fè makèt, atraksyon ak espektak, nouvo Sant Konvansyon Sevierville pare pou òganize evènman ou a.

Sevierville Golf Club

Sevierville Golf Club prezante de 18-twou chanpyona kou: "The Highlands", yon par 70 ki van nan ti mòn woule kaka kleren ak etan dlo fre mòn ak "The River", yon par 72 ki jwe ansanm ak lòt bò larivyè Lefrat la Little Pigeon.

Rapòte yon Nimewo

Voye imèl pou rapòte yon pwoblèm bay Vil Sevierville isit la

Rapòte yon pwoblèm oswa fè yon demann sèvis.

Konekte ak nou

Rete konekte ak Vil la sou Facebook ak X.

Peman sou entènèt

Peye bòdwo dlo oswa ranpli taks Ospitalite sou Entènèt isit la

Peye bòdwo dlo oswa dosye taks ospitalite sou entènèt.

Byenveni nan vil Sevierville

Vil ou nan Smokies yo.

Estati Dolly Parton devan Sevier County Courthouse nan Sevierville, Tennessee 

Byenveni nan sit entènèt ofisyèl vil Sevierville, Tennessee.
Vil Dolly Parton, ak vil ou nan Smokies yo tou! 

Nou espere ou renmen sit nou an epi jwenn enfòmasyon an itil. Tanpri santi yo lib yo gade alantou epi dekouvri tout sa ki Sevierville, Tennessee te ofri. 

Se misyon Vil Sevierville pou bay bon kalite sèvis
pandan y ap prezève ak avanse enterè kolektif yo
nan tout sitwayen yo
ak vizitè nan kominote nou an.

Si w gen nenpòt kesyon sou vil nou an, tanpri rele nou nan 865.453.5504

Pou plis enfòmasyon sou vil nou an, tanpri gade Enfòmasyon sou Demenajman Vil Sevierville nan pati anba paj sa a.

Gid pou fatra nan lakou ak fatra an gwo/tenten

Frè pou kolekte fatra rezidansyèl ak komèsyal ou genyen ladann koleksyon fatra ki soti nan antretyen nòmal ak woutin nan lakou ou a ansanm ak fatra an gwo/tenten ou akimile detanzantan. Pou bwòs, nou eseye pase lakay ou omwen yon fwa pa mwa; sepandan, ka gen kèk fwa lè sa pran yon ti tan ankò.. Tanpri pran pasyans! Nou mande pou w mete fatra w yo nan kwen yon lari oswa yon chemen piblik ki fasil pou w jwenn ak ekipman koleksyon nou an (nou itilize yon gwo kamyon ki gen yon zen grif). Sepandan, tanpri pran yon ti moman pou gade kote ou mete fatra ou yo epi poze tèt ou kesyon sa yo:

Èske li bloke yon twotwa oswa yon wout? Youn nan pi gwo enkyetid nou yo se sekirite sitwayen ak anplwaye nou yo. Si yon twotwa bloke, sa vle di yon moun dwe ale nan lari a, kidonk ogmante chans pou yon machin blese. Tanpri pa mete fatra w yo sou twotwa a.

Èske gen liy elektrik anlè ki anpeche kamyon bwòs la kapab ale nan fatra ou a? Nou mande tou pou w pa mete l sou kontè dlo oswa sou tiyo gaz; kont poto sèvis piblik, fil elektrik, kloti, oswa nan yon kote ki ka entèfere ak liy elektrik anlè, branch pye bwa, oswa machin ki estasyone.

Èske bwòs la koupe nan longè fasil jere ki pa plis pase 8' epi anpile nètman?

Kenbe nan tèt ou ke nenpòt bagay ki mete nan twotwa a (ki pa kontenè City 95 galon) ka rekonèt kòm tenten, pare pou kolekte. Tanpri pa mete anyen nan twotwa a ke ou pa vle kolekte epi retire.

Remodeling oswa fè gwo netwayaj prentan?

Poukisa nou pa lwe yon veso pou jete materyèl konstriksyon oswa debri ladan l? Kounye a Vil la gen katòz veso ki woule ke kliyan rezidansyèl yo ka lwe.

Ki jan li fonksyone:

Jwenn yon zòn sou pwopriyete a pou mete veso a. Kenbe nan tèt ou kamyon an depoze epi ranmase veso a bezwen espas pou manevwe. Rele Depatman Travo Piblik la (865-429-4567) pou fè aranjman pou yo delivre veso a. Fè aranjman pou bòdwo (anjeneral nan kont dlo ou). Yon fwa veso a plen epi w pare pou w vide l, rele Depatman Travo Piblik pou w pran yon randevou. Toujou asire w ke pa gen anyen ki bloke veso a lè kamyon an vin pran li.

Pri:

Pri pou lwe yon veso ki woule se frè depotwa aktyèl la (plis $1.25 pou chak tòn taks leta) ak yon frè transpò $20.00 (apeprè $125.00 pou chak chaj).

Avi Piblik

 • Avi Reyinyon BMA Repwograme - 7/22/2024
  Jedi, KA jen mwa jen

  Sa a pral sèvi kòm yon avi legal ke reyinyon Konsèy Majistra ak Aldermen vil Sevierville (BMA) lendi 15 jiyè 2024 la te repwograme pou 22 jiyè 2024. Reyinyon an ap fèt a 6:00 PM nan Sevierville. Sant sivik. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou reyinyon sa a lè w rele Sevierville City Hall nan 453-5504 pandan lè biwo regilye yo, lendi jiska...

  Li piplis..

 • Avi Odyans Piblik - O-2024-009 - Rezoning Middle Creek Rd - 5/20/2024
  Lendi, NAN avril la

  Sa a pral sèvi kòm avi legal ke yo te pwograme yon odyans piblik pou resevwa nenpòt kòmantè piblik sou zafè rezonifikasyon pwopriyete a, jan yo pwopoze nan O-2024-009, ki gen ladann tè sou Middle Creek Road soti nan LDR rive nan NC. Tè sa a te note sou kat jeyografik la pa zòn lonbraj yo.

  ...

  Li piplis..

 • Avi sou Tan Reyinyon Estanda 2024
  Jedi, 04 janvye 2024

  Konsèy Majistra ak Aldermen Sevierville notifye tout Sitwayen Vil Sevierville, Tennessee ke reyinyon piblik yo ap fèt pou ane 2024 nan Sevierville Civic Center, 130 Gary Wade Blvd., Sevierville, Tennessee (sòf si yo di lòt bagay) jan sa a:

  ...

  Li piplis..

Dènye Nouvèl

Pou wè lis konplè pozisyon nan vil Sevierville

Yo t ap anboche 300

Gade pòs travay aktyèl yo!

Evènman k ap vini

1 Août
Reyinyon Komisyon Planifikasyon yo
Dat 08.01.2024 5: 00 pm
1 Août
Komisyon Apèl pou Zonifikasyon
Dat 08.01.2024 5: 00 pm
1 Août
Komisyon Planifikasyon an
Dat 08.01.2024 5: 00 pm
5 Août
19 Août

Kalandriye vil la