Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

mas 2017

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 11 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.


Aksè Piblik
24501

Plent ADA

Youn nan responsablite Biwo ADA Vil Sevierville se resevwa ak mennen ankèt sou plent yo. Objektif pwosedi plent lan se bay yon mekanis pou rezolisyon diskr... li piplis..

Aksè Piblik
26048

Pwoblèm Travay ADA

Depi lontan se politik Vil Sevierville pou entèdi diskriminasyon oswa asèlman kont nenpòt moun ki kalifye sou baz andikap anrapò ak anbochaj Depatman an ak e.... li piplis..

Aksè Piblik
25805

Avi sou Kondisyon yo

Vil Sevierville bay enfòmasyon ADA/504 sou yon baz kontinyèl, bay aplikan yo, patisipan yo, benefisyè yo, anplwaye yo, ak lòt pati ki enterese konsènan dwa ak pwoteksyon yo genyen.... li piplis..

Aksè Piblik
25174

Ekip ADA vil Sevierville

Koòdonatè ADA, Lucas Munasque, Asistan Manadjè Pwojè Michael Sampson, Kowòdonatè Travo Piblik Bob Moncrief, Manadjè Sèvis Santral/Manadjè Pwojè Rebecca Nowak, Kowòdonatè Risk Kristi li piplis..

Aksè Piblik
22147

Règleman ADA yo

Piblikasyon vil Sevierville dwe genyen enfòmasyon pou kontakte pou kesyon oswa demann pou aranjman konsènan pwogram ki koresponn lan. Yo dwe itilize lang ki estanda. Yon fòmèl & ldquo... li piplis..

Aksè Piblik
25350

Lwa ADA-

Vil Sevierville angaje nan yon politik aksesiblite total ak non-diskriminasyon nan pwovizyon nenpòt aktivite biznis. Vil la pran angajman pou l kenbe entansyon ak lespri t... li piplis..

Aksè Piblik
26926

Aksè Piblik

Objektif Vil Sevierville se pou pa gen okenn moun ki pa patisipe nan patisipasyon nan, yo pa refize benefis yo oswa pou yo sibi diskriminasyon nan nenpòt pwogram oswa aktivite ki sipòte pa Vil Sevierville. ... li piplis..

Mache Trails
8276

Middle Creek Greenway - 2.0 Mil

Nouvo non Middle Creek Greenway la gen ladan Greenway Loop alantou Konplèks Minisipal la ansanm ak koneksyon ki planifye atravè Middle Creek ak Club Boys and Girls. Lè ou kite Munici yo... li piplis..

Vèt vèt, santye ak anbelisman
4842

Middle Creek Greenway

Nouvo non Middle Creek Greenway la gen ladan Greenway Loop alantou Konplèks Minisipal la ansanm ak koneksyon ki planifye atravè Middle Creek ak Club Boys and Girls. Lè ou kite Munici yo... li piplis..

Rezilta 1 - 11 nan 11