Vil Sevierville - Logo

Middle Creek Greenway

Nouvo non Middle Creek Greenway la gen ladan Greenway Loop alantou Konplèks Minisipal la ansanm ak koneksyon ki planifye atravè Middle Creek ak Club Boys and Girls. Lè w kite Konplèks Minisipal la, w ap travèse Railroad Street kontinye dèyè Middle School ak Trula Lawson Center; travèse East Gate Road kote Greenway travèse Middle Creek devan New Salem Baptist Church.

Lè sa a, Greenway la kontinye paralèl ak New Salem Baptist Church rete paralèl ak Middle Creek ki fini nan Burchfiel Wayside sou Veterans Boulevard. Lè sa a, Greenway la tounen nan Veterans Boulevard Greenway ki pral pèmèt ou swa tounen nan direksyon Dolly Parton Parkway nan Nò oswa nan direksyon Pigeon Forge nan Sid kote Veterans Boulevard Greenway la fini nan Dollywood ki apeprè senk mil soti nan Burchfiel Wayside.

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Kontakte Nou

Bob Parker, Direktè

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5441

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo