Vil Sevierville - Logo

Rakètbòl & Wallyball

Apati 12 oktòb 2020, (1) yon Tribinal Rakèt pral ouvri; rezèvasyon yo pral obligatwa.

Gen 1 tribinal ki gen èkondisyone ki disponib.

Walleyball se $8.50

Orè

Lendi-Vandredi
6:00 am-8:30 pm

Samdi
8: 00-5: 00pm

Dimanch
1pm-5pm

Kontakte Nou

Christopher Betta
Sipèvizè Rekreyasyon Atletik

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Biwo: 865-453-6946

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Kontakte Nou

Bob Parker, Direktè

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5441

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo