Vil Sevierville - Logo

Aparèy pou koute asistans ADA apwouve

Sant Sivik Sevierville ofri Aparèy Koute Asistans ADA Apwouve epi yo disponib sou demann.

Sant sivik

sant sivik 300Sitiye nan konplèks minisipal Sevierville, Sant Sivik la bay yon kote ekselan pou òganize pwochen evènman ou a. Nou ka akomode yon varyete aktivite ki gen ladan maryaj, resepsyon, pati, douch, bankè, èspèktak, konsè, reyinyon biznis, fòmasyon ak plis ankò!

Sant Sivik la gen 2 chanm separe ak yon lobby pou lokasyon ak anplwaye zanmitay nou an la pou ede. Chwazi yon kote ki bon pou nou fè pwochen fonksyon ou nan kè bèl vil Sevierville, lwen anbouteyaj ak trafik.  

MANDE YON DAT POU YON EVÈNMAN

 Tcheke a soti Sant Bowling Sevierville pwochen pòt nan etablisman nou an ak ajoute kèk plezi nan pwochen evènman ou a! Yo ofri Cosmic Bowling epi yo ka akomode pati prive!

Amenities

  • Atansyon pèsonalize nan men anplwaye zanmitay ak itil. 
  • Anpil pakin gratis
  • Chwazi resitè ou chwazi a. Nou ka bay yon lis founisè sou demann.
  • Gwo lobby enkli ak nenpòt ki lokasyon chanm.
  • Kizin disponib pou lwe.
  • Etap, limyè, sistèm son disponib pou lwe.
  • Chanm abiye disponib.
  • Chaje / Dechaje zòn.

Oditoryòm LeConte

Oditoryòm LeConte 2576 sq. Ft.

Kapasite chèz: 250 teyat-style, 160 bankè-style, 125 salklas-style

To Rezidan: To Orè: $150.00 

                          Pousantaj Jou: $700.00 (5-8 èdtan)

Pousantaj ki pa Rezidan: To Orè: $175.00

                                  Pousantaj Jou: $800.00 (5-8 èdtan)

Evènman liv nan oditoryòm LeConte

Sal Konsèy la

Sal Konsèy la 1120 sq. Ft.
Kapasite chèz: 60 teyat-style, 50 bankè-style, 30 salklas-style
To Orè: $50.00
Pousantaj Jou: $225.00 (5-8 èdtan)

Evènman liv nan sal Konsèy la

Kontakte Nou

Nicole Sutton 
Sipèvizè Sant Sivik
865-868-1893

Kowòdonatè Sant Sivik
865-868-1892

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5441

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo