Vil Sevierville - Logo

Mache Trails

Greenway 300

Ki sa ki se yon Greenway?

Yon Greenway se yon koridò tè ki pa devlope, bò yon rivyè oswa ant sant iben ki rezève pou itilizasyon lwazi oswa prezèvasyon anviwònman an. Greenways konekte moun ak kote y ap viv, travay ak jwe! Gen anpil avantaj ki genyen nan santye ak wout vèt: yo fè kominote nou yo vin pi fasil pou viv; amelyore ekonomi an atravè touris ak amelyorasyon sivik; prezève espas ouvè; epi bay yon kote pou aktivite fizik ki pral amelyore kondisyon fizik ak sante mantal.

pdf Bwochi Greenway (5.75 MB)

Ki benefis ki genyen nan Mache?

Depatman Pak ak Rekreyasyon Vil Sevierville gen anpil santye/vout vèt k ap tann pou w jwi! Benefis ki genyen nan mache yo anpil epi yo enkli boule kalori, ranfòse misk ak zo nan do, bese san presyon ak kolestewòl, diminye risk maladi kè ak dyabèt, diminye estrès ak plis ankò. Jwenn tan nan orè w la pou w jwi nenpòt oswa tout santye ak wout vèt nou yo. Sevierville kounye a ofri 10 mil wout vèt devlope epi li kontinye ap travay pou agrandi ak devlope plis chemen vèt. Anba a se Greenway Walking Trails ke Sevierville ofri ak deskripsyon ak distans.

Klike sou lyen ki anba a pou tcheke yon Vwayaj Vèt

Middle Creek Greenway Ride 

City Park - 0.5 mil

pak vil la

Santye City Park la kòmanse nan Family Aquatics Pool ak bouk alantou teren bezbòl ak tribinal tenis. Sevierville City Park se yon bèl kote trankil pou kouri. Santye 0.5 mil pou mache/kouri pak la konekte ak Memorial River Trail Greenway ki vwayaje anba pak prensipal la epi ki kontinye bò larivyè Lefrat la ajoute yon lòt 2 mil. Pa gen okenn wout pou travèse oswa trafik pou enkyete sou sa ki fè sa a yon kouri bèl bò larivyè Lefrat la Little Pigeon. Enstalasyon pak yo gen ladan tou teren softball, ti bezbòl lig, uit teren tenis (kat limen), konsesyon, twalèt, zòn piknik ak abri bò larivyè Lefrat la, yon lakou rekreyasyon espektakilè endepandan ak yon pisin deyò nan Family Aquatic Center.

Kat jeyografik nan Park

Middle Creek Greenway - 2.0 Mil

Nouvo non Middle Creek Greenway la gen ladan Greenway Loop alantou Konplèks Minisipal la ansanm ak koneksyon ki planifye atravè Middle Creek ak Club Boys and Girls. Lè w kite Konplèks Minisipal la, w ap travèse Railroad Street kontinye dèyè Middle School ak Trula Lawson Center; travèse East Gate Road kote Greenway travèse Middle Creek devan New Salem Baptist Church.

Lè sa a, Greenway la kontinye paralèl ak New Salem Baptist Church rete paralèl ak Middle Creek ki fini nan Burchfiel Wayside sou Veterans Boulevard. Lè sa a, Greenway la tounen nan Veterans Boulevard Greenway ki pral pèmèt ou swa tounen nan direksyon Dolly Parton Parkway nan Nò oswa nan direksyon Pigeon Forge nan Sid kote Veterans Boulevard Greenway la fini nan Dollywood ki apeprè senk mil soti nan Burchfiel Wayside.

Konplèks Minisipal - 0.6 mil

konplèks minisipalKonplèks Minisipal la se Vèt Vèt la ki boukle ozalantou Sant Kominotè, Estasyon Lapolis ak Meri. Kòmanse nan siy vil Sevierville (foto anba a) vire agoch ​​epi ale nan direksyon Railroad Street. Vire a goch ankò ant Bibliyotèk King ak Estasyon Lapolis la swiv santye an alantou pandan w ap pase bò larivyè Lefrat la Pigeon ak santye bèl jaden an jiskaske ou tounen nan siy la. Bouk sa a se 0.6 mil. *An 2017, wout vèt sa a pral pwolonje pou travèse Middle Creek atravè yon pon pou pyeton. Koneksyon sa a pral fini nan de pwen; Boy's and Girls Club ak nan kwen Dolly Parton Parkway ak Ford Street.

Northview Optimist Park - 0.3 mil

Northview optimisSitiye nan Kodak nan West Dumplin Valley Road, pak sa a ofri yon bèl santye eklere pou mache/kouri ki se 0.3 mil alantou.

Kat jeyografik nan Park

Veterans Boulevard Greenway - 6.0 mil

greenwayVeteran's Boulevard Greenway se yon wout vèt pave 10' ki kòmanse nan Sevierville nan restoran KFC epi ale nan Pigeon Forge nan Dollywood. Distans tout yon sèl chemen an se 6 mil.

* Lòt Koneksyon ak Veterans Boulevard Greenway gen ladan bagay sa yo: 

  • Trail Head ak pakin nan Hospital Pavilion sou Millwood sou Blanton Drive rive nan Veteran's Blvd
  • Soti nan Blanton Drive nan Lekòl Primè ou ka vire agoch ​​epi ale nan Dollywood 2.0 mil 
  • Soti nan Blanton Drive nan Lekòl Primè ou ka vire agoch ​​epi swiv wout vèt la swa Old Middle Creek Road oswa swiv Middle Creek jiskaske ou rive nan Konplèks Minisipal la. Santye sa a se apeprè 1.5 mil.
  • Soti nan Blanton Drive nan Lekòl Prensipal la ou ka vire agoch ​​epi rete sou Veteran's Blvd epi wout vèt la fini nan Dolly Parton Parkway. Distans sa a se .8 mil.

Kèk makè kilomèt sou Veteran an

  • Soti nan Pavilion Lopital rive nan Veteran se 0.4 mil.
  • Soti nan Blanton Drive (Sevierville Prensipal) rive nan Pigeon Forge City Limits 2.0 mil
  • Soti Veteran a rive Dolly Parton Parkway 0.85 mil/span>

West Prong Greenway - 2.0 mil

memoryal greenwayWest Prong Greenway se yon pak bò rivyè ki gen yon santye pou mache/kouri sou bò dlo a. Vwayaj vèt bèl jaden an toupre Paine Memorial Park la ak tab piknik ak yon gazebo. Bann liy santye pou mache/kouri pou jwi peyizaj bò larivyè Lefrat la, ki gen ladann anpil zwazo migratè ak lòt zwazo dlo. Vwayaj vèt la pase McMahan Burial Mound nan Sevierville anvan li kontinye sou yon promenade rive nan Great Smoky Mountains Parkway Bridge sou Little Pigeon River nan Sevierville. Nan pon an, wout vèt la kontinye nan Sevierville City Park atravè yon zòn forè ak atravè yon ti pon ki kouvri. * An 2017, wout vèt sa a pral pwolonje sou bò lwès larivyè Lefrat la konsa kreye yon bouk ant pon Gatlinburg Hwy ak Chapman Hwy.

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Kontakte Nou

Bob Parker, Direktè

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5441

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo