Vil Sevierville - Logo

Konplèks Minisipal - 0.6 mil

konplèks minisipalKonplèks Minisipal la se Vèt Vèt la ki boukle ozalantou Sant Kominotè, Estasyon Lapolis ak Meri. Kòmanse nan siy vil Sevierville (foto anba a) vire agoch ​​epi ale nan direksyon Railroad Street. Vire a goch ankò ant Bibliyotèk King ak Estasyon Lapolis la swiv santye an alantou pandan w ap pase bò larivyè Lefrat la Pigeon ak santye bèl jaden an jiskaske ou tounen nan siy la. Bouk sa a se 0.6 mil. *An 2017, wout vèt sa a pral pwolonje pou travèse Middle Creek atravè yon pon pou pyeton. Koneksyon sa a pral fini nan de pwen; Boy's and Girls Club ak nan kwen Dolly Parton Parkway ak Ford Street.

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Kontakte Nou

Bob Parker, Direktè

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5441

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo