Vil Sevierville - Logo

Sevierville's PetSafe Unleashed Dog Park

dogpark 300

  pdf Bwochi Pak Chen Unleashed (5.25 MB)

Nan gran ouvèti Sevierville's Unleashed PetSafe Dog Park, Majistra Bryan Atchley te deklare 13 me "Jounen PetSafe nan Sevierville" pandan plizyè douzèn rezidan yo te asiste pou yo ka wè premye pak la.
Pak pou chen an pral ouvri Dawn to Dusk chak jou.

Etablisman an ofri zòn separe gwo ak ti chen, ekipman pou chen ladrès, dlo, lonbraj, kamera obsèvasyon, koneksyon Wi-Fi, ban ak yon pakin deziyen/zon pou pakin andikape. Tout bèt kay dwe pran vaksen jan lwa Vil la ak Eta a egzije sa.


Dog Park Orè nan operasyon

Dawn pou solèy kouche chak jou

pdf Règ Pak Chen (407 KB)

Plan ayeryen ilistrasyon sit Pak Chen Unleashed PetSafe Vil Sevierville.

pdf Plan Site ilistratif gwosè konplè (220 KB)

 

 

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Kontakte Nou

Bob Parker, Direktè

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5441

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo