Vil Sevierville - Logo

Anba lavil Gazebo

Gazebo anba lavil la se yon bèl kote pou maryaj ak lòt okazyon espesyal. Li sitiye nan kè Sevierville, Tennessee sou Bruce Street nan yon distans mache nan Tribinal Konte Sevier. Gazebo sa a pral yon lokal inik pou maryaj ak evènman espesyal epi li antoure tou pa bèl jaden nou yo ak pye bwa ak yon pakin piblik. Frè pou rezidan an se $60 ki baze sou yon lokasyon 4 èdtan epi frè ki pa rezidan an se $65 ki baze sou yon lokasyon 4 èdtan.

Gazebo

 

 

Greenway Gazebo

Greenway Gazebo a se yon kote popilè pou maryaj ak evènman espesyal. Sitiye sou Memorial River Greenway ki sou tou de bò lwès ak bò solèy leve nan West Prong nan Little Pigeon River ant Gatlinburg Highway Bridge ak Chapman Highway Bridge la. Li antoure pa bèl jaden nou yo ak pye bwa ki administre pa Trees and Trails Beautification Board. Gazebo a se apeprè 325 pye kare ak pouvwa pa disponib. Frè pou rezidan an se $60 ki baze sou yon lokasyon 4 èdtan epi frè ki pa rezidan an se $65 ki baze sou yon lokasyon 4 èdtan. 

REZÈV SOU ENTÈNÈT KOUNYE A

rivertrailgazebo

 

 

Paviyon piknik Sevierville

Paviyon piknik Sevierville yo sitiye nan Sevierville City Park (2), Northview Park, JB Waters Park, McMahan Addition Park, akote LeConte Medical Center ak nan Konplèks Minisipal la. Tout paviyon nou yo ofri yon anviwònman natirèl, deyò pou rasanbleman fanmi ak evènman sosyal tout gwosè note; kouran ki disponib sèlman nan Northview Park Pavilion. Gen yon frè $17.00 dola pa èdtan pou rezève yon Pavilion piknik.

REZÈV SOU ENTÈNÈT KOUNYE A

cityparkpavilion

 

NOUVO Estrikti lonbraj/piknik

 Depatman Pak ak Rekreyasyon Sevierville te konplete kounye a ajoute yon nouvo Estrikti Lonbraj/Piknik nan envantè enstalasyon ki disponib pou lwe nan City Park. Estrikti Lonbraj/Piknik la sitiye ant Family Aquatics Center ak Field #5; men li toupre lakou rekreyasyon Mt. Ton of Fun. Estrikti lonbraj/piknik la ka rezève apati 19 fevriye.

Objektif ak Branding
Objektif Estrikti Lonbraj/Piknik la se pou ogmante ofrann rezèvasyon abri yo an jeneral; epi tou bay yon kote kote gwoup k ap itilize swa teren boul yo, sant akwatik oswa lakou rekreyasyon ka pwograme yon ti oswa gwo evènman. Piske nou deja gen de abri piknik nan City Park (#1 & #2), mwen te make nouvo estrikti sa a ak sistèm nimero a jan sa a: Abri/Shade-Number #3; men ak opsyon lonbraj: A,B ak/oswa C. Sa bay gwoup yo opsyon pou lwe youn, de oswa twa lonbraj pou yon fonksyon oswa pèmèt twa diferan ti gwoup gen yon zòn lonbraj pou yon piknik.

Pri pou lokasyon
Frè lokasyon pou chak seksyon yo pral $17.00 dola pa èdtan. Si yon gwoup te vle lwe de seksyon, li ta $34.00 dola pa èdtan; oswa pou twa seksyon li ta $45 dola pa èdtan.

REZÈV KOUNYE A SOU ENTÈNÈT

Picture2

 

Kontakte Nou

Nicole Sutton, Lwaye Gazebo
865.868.1893

Rayann Dockery, Pavilion Lwaye
865.453.5441

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo