Vil Sevierville - Logo

Anba lavil Gazebo

Gazebo anba lavil la se yon bèl kote pou maryaj ak lòt okazyon espesyal. Li sitiye nan kè Sevierville, Tennessee sou Bruce Street nan yon distans mache nan Tribinal Konte Sevier. Gazebo sa a pral yon lokal inik pou maryaj ak evènman espesyal epi li antoure tou pa bèl jaden nou yo ak pye bwa ak yon pakin piblik. Frè pou rezidan an se $60 ki baze sou yon lokasyon 4 èdtan epi frè ki pa rezidan an se $65 ki baze sou yon lokasyon 4 èdtan.

Gazebo

 

 

Kontakte Nou

Nicole Sutton, Lwaye Gazebo
865.868.1893

Rayann Dockery, Pavilion Lwaye
865.453.5441

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo