Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

2015

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 347 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Sant kominotè
8025

Espas Reyinyon yo

Jimnazyòm 7,200 pye kare (jimnazyòm konplè) 3,600 pye kare (1/2 jimnazyòm) Kapasite: 700 – 800 style teyat, 500 style bankè, 500 style salklas To Orè: $40.00 pa èdtan 1/2; $70.00 pou chak èdtan ... li piplis..

Sant kominotè
9125

Code of Conduct

Kòd Konduit sa a ap aplike pou Konplèks Minisipal Vil Sevierville, Pak Vil la, Pye Pye ak/oswa Vèt Vèt yo, ak nenpòt ak tout lòt teren ak enstalasyon anba operasyon an.... li piplis..

Pak ak Rekreyasyon
7394

Code of Conduct

Kòd Konduit sa a ap aplike pou Konplèks Minisipal Vil Sevierville, Pak Vil la, Pye Pye ak/oswa Vèt Vèt yo, ak nenpòt ak tout lòt teren ak enstalasyon anba operasyon an.... li piplis..

Sant sivik
11607

Sant sivik

Sitiye nan konplèks minisipal Sevierville, Sant Sivik la bay yon kote ekselan pou òganize pwochen evènman ou a. Nou kapab akomode yon varyete aktivite ki gen ladan maryaj, resepsyon, pati, s... li piplis..

Vil Park
8704

Vil Park

Pa gen ete ki konplè san yo pa vizite Sevierville City Park la. Gen anpil bagay pou fè tankou manje midi nan pak la, tan jwe nan Mt. Ton of Fun, ak refwadisman nan Family Aquatic Center. Ak lespri... li piplis..

Sant Bowling
8406

Lig Bowling Otòn

Lig otòn yo kòmanse semèn Jounen Travay la. Reyinyon òganizasyon an ap kòmanse semèn anvan an.... li piplis..

Sant Bowling
5364

600 Club chanpyona

Yon tounwa scratch pou moun ki te bowled yon seri 600 oswa plis nan Sevierville Bowling Center sezon sa a.... li piplis..

Sant Bowling
7176

Apre Bowling Lekòl

Gen yon boul! Sevier County School timoun yo bòl soti 3:00PM-5:00PM pandan ane lekòl la pou $2.50 pou chak jwèt (soulye enkli). Jou lekòl sèlman.... li piplis..

Sant Bowling
7488

Dosye Bowling Eta a

Sant Bowling Sevierville se kay Dosye Bowling Eta Tennessee pou yon tounwa Bowling Mixed Double Scratch. Dosye a te etabli pa David Willis ak jwèt 300-236-267 pou as... li piplis..

Sant Bowling
12011

Sant Bowling

Sitiye nan Sant Kominotè Sevierville, Sant Bowling Sevierville gen 10 liy Bowling ak dènye ekipman sou mache a! Machin bowling yo se GSX Nex-Gen Brunswick.&nb li piplis..

Planifikasyon & Devlopman
8044

Dlo tanpèt

Pwogram dlo lapli vil Sevierville ap chèche bay kominote a yon nivo eksepsyonèl jesyon anviwònman atravè pwoteksyon ak antretyen resous dlo lokal yo.... li piplis..

Dlo tanpèt
9463

Dlo tanpèt

Pwogram dlo lapli vil Sevierville ap chèche bay kominote a yon nivo eksepsyonèl jesyon anviwònman atravè pwoteksyon ak antretyen resous dlo lokal yo.... li piplis..

Paj Landing
20391

Paj Landing
20691

Paj Landing
21435

Paj Landing
30315

Pèmi byè
8854

Pèmi byè

Moun ki vle vann, magazen pou vann, distribye pou vann, oswa fabrike byè nan vil la dwe jwenn yon pèmi pdf (3.07 MB) nan men City Beer Board. Pwosesis sa a kòmanse pa obt... li piplis..

Finans
65292

Lisans biznis

Vil Sevierville gen otorizasyon pou kolekte yon taks sou privilèj pou fè yon biznis nan limit vil la. Chak pwopriyetè biznis dwe ranpli yon aplikasyon epi peye frè $15 la ... li piplis..

Komisyon Apèl pou Zonifikasyon
6906

Demann pou revizyon

Pou mande yon divèjans, entèpretasyon, oswa revizyon administratif pa Komisyon Apèl Zoning, tanpri aplike sou Entènèt. Frè a se $100.00 pou pwopriyete andedan limit vil la. Pou pwopriyete deyò... li piplis..

Akoz de kontra
21497

Demann pou pwopozisyon

document.documentElement.classList.add("k-ui-j3", "k-ui-j3-site");document.documentElement.classList.add('k-js-enabled'); li piplis..

Pwosesis anbochaj SPD
4086

Lekòl NCIC ak Fòmasyon NCI

Tout dispatcher yo dwe ranpli fòmasyon obligatwa sa a pou yo ka sètifye pou yo voye yo.... li piplis..

Pwosesis anbochaj SPD
3991

Egzamen Doktè

Chak anplwaye dwe pase yon egzamen fizik ak yon tès dwòg.... li piplis..

Pwosesis anbochaj SPD
9854

Entèvyou Jesyon ak Revizyon dosye

Yo pral mande kandida ki pi enpòtan yo chwazi nan sant evalyasyon an pou yo retounen pou yon entèvyou oral ak Chèf Polis la.... li piplis..

SPD Travay
8920

Anbochaj Enfòmasyon ak Pwosesis

Depatman Lapolis Vil Sevierville toujou ap chèche moun ki entèlijan, ki etik pou rantre nan depatman nou an. Si ou gen yon bon dosye kondwi, yon dosye pèsonèl ak pwofesyonèl ki montre jijman son... li piplis..

Resous
9772

Resous Lapolis

Fòm Demann Rapò Aksidan/Ensidan Bèt ak Bèt kay Enfòmasyon sou Sekirite Sitwayen Vyolans Domestik Dwa Viktim Sekirite ak Edikasyon Entènèt Resous pou Paran Konsèy Sekirite Rezidans... li piplis..

Pwogram
5808

Pwogram Lapolis

Edikasyon Sekirite Granmoun Enspeksyon Syèj Sekirite Timoun Polisi Sitwayen li piplis..

Sekirite entènèt
6739

Sekirite Entènèt ak Resous Edikasyon pou Paran yo

Depatman Lapolis Sevierville rekòmande pou paran yo konprann anpil pwoblèm sekirite ki gen rapò ak itilizasyon entènèt la pa pitit yo. Lè sa apwopriye, paran yo ta dwe diskite sou enkyetid sa yo... li piplis..

Sèvis
9293

Pran Preskripsyon Medikaman Retounen

Antanke yon patnè aplentan ak Ajans pou Ranfòsman Dwòg (DEA), Depatman Lapolis Vil Sevierville patisipe nan Pwogram Nasyonal pou Repran Dwòg DEA a. Pwogram nan bay yon outl ki gen anpil valè... li piplis..

Sekirite & Prevansyon
6034

Fòmasyon pou evite kolizyon (CAT)

Nan yon efò pou amelyore kapasite kondwi ak sekirite jeneral chofè ki pi piti yo, Lapolis Sevierville ofri seminè Fòmasyon pou evite kolizyon (CAT) 12 èdtan. Fòmasyon an se pou nouvo chofè yo ... li piplis..

Sèvis
5378

Angajman Pale ak Sesyon Fòmasyon

Youn nan fonksyon nou yo se bay kominote a enfòmasyon ak fòmasyon sou divès sijè tankou prevansyon vòl nan boutik, prevansyon vòl, mont katye, defans agresyon vyòl, kay. ... li piplis..

Rezilta 151 - 180 nan 347