Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

2015

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 347 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Komisyon Apèl pou Zonifikasyon
6832

Komisyon Apèl pou Zonifikasyon

Komisyon Konsèy sa a gen pouvwa pou tande kontestasyon desizyon ak entèpretasyon Òdonans Zonifikasyon Sevierville adopte pa Vil la. (Nenpòt moun ka fè apèl kont desizyon nenpòt manm pèsonèl vil la i... li piplis..

Paj Landing
3776

Vil E-BRIEF
4294

Vil la E-BRIEF

Sevierville City eBrief se sous ou pou enfòmasyon aktyèl, alè sou gouvènman vil ou, sèvis ak kominote w la. Li pibliye apeprè yon fwa pa semèn. Li disponib sou vil la... li piplis..

Bèt & bèt kay
9780

Kesyon moun poze souvan

Kisa pou m fè sou bèt ki pèdi? + Si w rankontre yon bèt ki pèdi nan vil Sevierville, tanpri rele Depatman Lapolis imedyatman nan 865-453-5506. Patwouy koupe li piplis..

Komisyon Planifikasyon an
12895

Ajanda Reyinyon yo

document.documentElement.classList.add("k-ui-j3", "k-ui-j3-site");document.documentElement.classList.add('k-js-enabled'); li piplis..

Komisyon Zonifikasyon Istorik
2898


Rapòte yon Nimewo
3966

Dlo ak egou
12596

Rapò Kalite Dlo

Dènye rapò sou kalite dlo nou an disponib kounye a. pdf Rapò Anyèl sou Kalite Dlo Potab 2020 (146 KB) ... li piplis..

Akoz de kontra
15018

Dlo ak egou
15857

Depatman Dlo ak Egou

Depatman Dlo a responsab tout sèvis dlo ak egou nan Vil la epi tou kèk zòn andeyò Vil la. Depatman an opere yon etablisman tretman dlo dènye modèl (12 mil... li piplis..

Sèvis Enfòmasyon
7835

Teknoloji Enfòmasyon

Teknoloji enfòmasyon kenbe operasyon rezo konpitè vaste vil la (ki gen ladan aplikasyon pou pyès ki nan konpitè ak lojisyèl), sistèm telefòn, kontwòl aksè, kontwòl sistèm ak akizisyon done.... li piplis..

Ponpye
10488

Pak ak Rekreyasyon
16444

Byenveni nan Sevierville Parks & Recreation

Etabli an 1974; Depatman Pak ak Rekreyasyon Vil Sevierville te ganyan anpil pak ak prim rekreyasyon nan Eta Tennessee. Depatman an jere Sev... li piplis..

Administrasyon
10912

Administrasyon

Jesyon chak jou Vil Sevierville se sou direksyon Administratè Vil la. Administratè Vil la sipèvize jesyon tout depatman vil yo epi aplike règleman t... li piplis..

Polis
36770

Depatman Lapolis Sevierville

Vil Sevierville se yon fòm gouvènman lokal ki te fòme pa konstitisyon eta an 1901. Administratè vil la nonmen chèf polis la e li se chèf depatman polis ki te dirije.... li piplis..

Finans
10838

Depatman Finans

Depatman Finans se pwen ou antre nan City Hall. Resepsyonis la ak anplwaye biwo devan yo pral travay di pou fè eksperyans ou ak Vil la rapid, efikas ak bèl! Finans Depar... li piplis..

Ranfòsman Kòd
12237

Depatman Ranfòsman Kòd

Depatman Ranfòsman Kòd la responsab pou bay tout pèmi pou bilding, siy, evènman espesyal, ansanm ak ranfòsman tout òdonans vil yo. Anplwaye ranfòsman yo ap fè tou bu... li piplis..

Travo Piblik
12442

Depatman Travo Piblik

Depatman Travo Piblik la responsab pou jeni, koleksyon fatra komèsyal ak rezidansyèl, netwayaj lari, retire nèj, pavaj lari, kontwòl trafik (siyal, siyal, mak, elatriye).... li piplis..

TIT 10 KONTWÒL BÈT CHAPIT
5747

13. Manje zwazo dlo ak/oswa lavi akwatik entèdi

SEKSYON 10-1301. Manje sou pwopriyete piblik entèdi. 10-1302. Definisyon. 10-1303. Sanksyon. 10-1301. Manje sou pwopriyete piblik entèdi. Li pa gen dwa pou nenpòt moun bay dlo... li piplis..

TIT 10 KONTWÒL BÈT CHAPIT
5954

12. Dispozisyon divès

SEKSYON 10-1201. Sèten entèdiksyon. 10-1202. Eksepsyon. 10-1203. Pouvwa chèf lapolis. 10-1204. Pèmi espesyal. 10-1201. Sèten entèdiksyon. Eksepte si sa bay nan chapit sa a pa p... li piplis..

TIT 10 KONTWÒL BÈT CHAPIT
7202

11. Kenbe Bèt ak Zwazo

SEKSYON 10-1101. Règleman. 10-1102. Bilding ak poulaye. 10-1101. Règleman. Li p ap ilegal pou nenpòt moun bati, mete, kenbe oswa kontinye nenpòt plim, poulaye, lakou oswa lòt bilding sou... li piplis..

TIT 10 KONTWÒL BÈT CHAPIT
5307

10. Laraj ak mòde bèt

SEKSYON 10-1001. Rapò. 10-1002. Kontwòl. 10-1001. Rapò. Nenpòt moun ki gen konesans oswa rezon pou kwè ke nenpòt bèt nan vil la mòde yon moun dwe rapòte nan vennkat (24) èdtan.... li piplis..

TIT 10 KONTWÒL BÈT CHAPIT
5427

9. Bèt sovaj oswa mechan

SEKSYON 10-901.Kenbe bèt sovaj ak mechan. 10-902. Definisyon. 10-901. Kenbe bèt sovaj ak mechan. (1) Li pa legal pou nenpòt moun kenbe oswa pèmèt yo kenbe nan kay li... li piplis..

TIT 10 KONTWÒL BÈT CHAPIT
5183

8. myèl

SEKSYON 10-801. Kenbe nan myèl. 10-801. Kenbe nan myèl. (1) Li pa legal pou nenpòt moun tabli oswa kenbe nenpòt ruch, pye bwa, oswa bwat kote myèl yo kenbe, oswa kenbe nenpòt myèl nan oswa sou yon... li piplis..

TIT 10 KONTWÒL BÈT CHAPIT
5003

7. Kontwòl pijon

SEKSYON 10-701. Pijon. 10-702. Plent. 10-701. Pijon. Pwopriyetè pijon ki pèmèt pijon yo poze oswa rete sou pwopriyete oswa bilding lòt moun poze yon danje sante anplis de o.... li piplis..

TIT 10 KONTWÒL BÈT CHAPIT
5885

6. Kenbe anpil chen ak chat nan vil la

SEKSYON 10-601. Nwuizans. 10-602. Kantite chen ak chat limite. 10-603. Nich yo. 10-601. Nwuizans. Kenbe yon kantite chen ak chat san limit nan vil la pou yon peryòd konsiderab... li piplis..

TIT 10 KONTWÒL BÈT CHAPIT
18444

5. Kenbe chen jape ak chat kriye

SEKSYON 10-501. Harboring. 10-502. Petisyon ki plenyen kont chen mechan oswa k ap jape oswa chat k ap kriye. 10-501. Harboring. Li p ap ilegal pou nenpòt moun ki konnen kenbe oswa kenbe nenpòt chen ki h... li piplis..

TIT 10 KONTWÒL BÈT CHAPIT
19109

4. Chen ak Chat Kouri nan Gwo

SEKSYON 10-401. Entèdiksyon. 10-402. Mete chen ak chat. 10-401. Entèdiksyon. Li p ap ilegal pou nenpòt moun ki posede oswa posede nenpòt chen oswa chat pèmèt yo kouri an jeneral. Pou th... li piplis..

TIT 10 KONTWÒL BÈT CHAPIT
16927

3. Fason pou kenbe

SEKSYON 10-301. Plim, yad, oswa kouri. 10-302. Kloti. 10-301. Plim, yad, oswa kouri. Tout plim, lakou oswa kouri oswa lòt estrikti kote yo kenbe nenpòt bèt yo dwe fèt konsa pou yo ka e.... li piplis..

Rezilta 271 - 300 nan 347