Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

2015

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 347 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Dlo ak egou
19296

Pousantaj Dlo & Pousantaj Egou

Tarif pou Ane Fiskal 2024 (1ye jiyè 2023 rive 30 jen 2024) Tout kliyan yo pral evalye yon bòdwo pou koneksyon dlo ak/oswa egou, ak yon bòdwo chak mwa ki baze sou galon dlo yo itilize nan akò.... li piplis..

Peman Dlo
2506

Pousantaj Dlo & Pousantaj Egou

Tarif pou Ane Fiskal 2024 (1ye jiyè 2023 rive 30 jen 2024) Tout kliyan yo pral evalye yon bòdwo pou koneksyon dlo ak/oswa egou, ak yon bòdwo chak mwa ki baze sou galon dlo yo itilize nan akò.... li piplis..

TIT 10 KONTWÒL BÈT CHAPIT
16527

2. Blesi nan Pwopriyete

SEKSYON 10-201. Blesi nan pwopriyete. 10-202. Akimilasyon dechè yo. 10-201. Blesi nan pwopriyete. Li p ap ilegal pou nenpòt moun ki posede oswa posede yon chen oswa chat pèmèt chen oswa chat sa yo ... li piplis..

TIT 10 KONTWÒL BÈT CHAPIT
20490

1. Idantifikasyon ak Vaksinasyon

SEKSYON 10-101. Idantifikasyon chen. 10-102. Idantifikasyon chat. 10-103. Vaksinasyon. 10-104. Sanksyon. 10-101. Idantifikasyon chen. Chak pwopriyetè chen ki gen plis pase twa (3) mwa ... li piplis..

Bèt & bèt kay
3890

Ki sa ki sou ekirèy, skunks, ak opossums ak tankou bèt?

Depatman an pa kontwole bèt sovaj yo. Si yo kite poukont yo, pifò bèt sovaj pral byento kite pou kont yo. Si w ap gen yon pwoblèm konstan ak bèt sovaj, premye tcheke pou wè si ka genyen ... li piplis..

Bèt & bèt kay
4002

Kisa k ap pase ak bèt sa yo ke depatman an kenbe?

Yo mennen tout bèt domestik nan Sevier Animal Care Center. Pou jwenn enfòmasyon sou Sevier Animal Care Center ak fason ou ka adopte yon bèt, tanpri rele 865-465-6300 oswa vizite sevieranimalcarecent.... li piplis..

Waste Solid
15492

Roll-Off lokasyon

Remodeling oswa fè gwo netwayaj prentan anndan limit vil Sevierville? Poukisa nou pa lwe yon veso pou jete materyèl konstriksyon oswa debri ladan l? Kounye a Vil la gen katòz pye woule-off... li piplis..

Uncategorised
5273

Gid pou fatra nan lakou ak fatra an gwo/tenten

Frè pou ranmasaj fatra rezidansyèl ak komèsyal ou a gen ladan koleksyon fatra ki soti nan antretyen nòmal ak woutin nan lakou ou a ansanm ak fatra an gwo/tenten ou akimile.... li piplis..

Waste Solid
11653

Sèvis pou fatra komèsyal yo

Biznis komèsyal ki gen kontra avèk Vil Sevierville pou sèvis poubèl komèsyal yo resevwa sèvis sa yo san okenn frè adisyonèl: Koleksyon bwòs – Anjeneral fèt yon fwa.... li piplis..

Flòt
8313

Flòt Antretyen

Divizyon Antretyen Flòt Depatman Travo Piblik la bay yon liy konplè sèvis ak reparasyon pou tout machin Vil la ak ekipman ki mache ak gaz. Sèvis yo enkli chanjman lwil oliv, transmisyon... li piplis..

Waste Solid
10218

Waste Solid

Divizyon Fatra Solid Depatman Travo Piblik la responsab pou kolekte epi jete fatra komèsyal ak rezidansyèl yo. Nou ofri de fwa pa mwa koleksyon atik esansyèl / tenten; yon fwa a ... li piplis..

Kontwòl trafik la
5796

Kontwòl trafik la

Divizyon Kontwòl Sikilasyon Depatman Travo Piblik la responsab tout kalite aparèy kontwòl trafik yo itilize nan lari Sevierville. Sa a gen ladan siy (fabrikasyon, enstalasyon... li piplis..

Lari
6043

Lari

Divizyon Lari Depatman Travo Piblik la responsab pou kenbe lari yo, pon yo ak Dwa Pasaj yo. Lè nou fè sa nou patch twou, fè reparasyon plen pwofondè asfalt, ranmase limen... li piplis..

Jeni
5937

Jeni

Divizyon Jeni Depatman Travo Piblik la responsab pou sondaj ak konsepsyon ti pwojè vil yo; Sipèvizyon ak enspeksyon nan gwo pwojè vil yo; Ede Sevierville FEMA... li piplis..

Planifikasyon & Devlopman
12241

Soumèt Plan Elektwonik

Tanpri itilize lyen ki anba a pou soumèt plan sit, plan bilding, sibdivizyon, oswa demann rezonman. Atik yo dwe konsidere pou aksyon pa Komisyon Planifikasyon Sevierville dwe soumèt o... li piplis..

Ranfòsman Kòd
10823

Soumèt Plan Elektwonik

Tanpri itilize lyen ki anba a pou soumèt plan sit, plan bilding, sibdivizyon, oswa demann rezonman. Atik yo dwe konsidere pou aksyon pa Komisyon Planifikasyon Sevierville dwe soumèt... li piplis..

Uncategorised
65864

Itilite

Sevier County Electric System 315 East Main Street Telefòn: 865.453.2887 Sevier County Utility District (gaz natirèl) 420 Robert Henderson Rd. Telefòn: 865.453.3272 Depatman Dlo Sevierville 120 Gary... li piplis..

Uncategorised
41370

Sèvis Konte

Sevier County Board of Education 226 Cedar Street Telefòn: 865.453.4671 Sevier County Highway DepartmentMaintenance Garage and Quarry 139 County Garage Road Sevierville, TN 37876 865.453.8093 Voice 865... li piplis..

Bèt & bèt kay
19959

Òdonans kontwòl bèt

1. Idantifikasyon ak Vaksen + SEKSYON 10-101. Idantifikasyon chen. 10-102. Idantifikasyon chat. 10-103. Vaksinasyon. 10-104. Sanksyon. 10-101. Idantifye li piplis..

Bèt & bèt kay
4230

Kisa pou m fè sou bèt ki pèdi?

Si w rankontre yon bèt ki pèdi nan vil Sevierville, tanpri rele Depatman Lapolis imedyatman nan 865-453-5506. Ofisye patwouy yo ka ede ak koleksyon pifò bèt domestik. Lè nou ... li piplis..

Pwogram
24280

ISO Rating 3/3X/10 - Eksplikasyon ISO a

Evalyasyon klasifikasyon ISO yo itilize pa anpil konpayi asirans kòm yon pati nan baz pou fikse prim pou politik ki kouvri pwopriyete pèsonèl ak komèsyal yo. Yon amelyorasyon nan Pwoteksyon Piblik la... li piplis..

Bwat Karakteristik
4802

Rapòte yon Nimewo

My Sevierville se yon aplikasyon pou demann sèvis ak enfòmasyon ak sit entènèt pou rezidan Sevierville.... li piplis..

Bwat Karakteristik
7068

Opòtinite pou travay

Sevierville, Tennessee se pi gwo vil ak Syèj Konte Sevier County, TN epi li sitiye apeprè 30 mil nan Sidès anba lavil Knoxville ak 10 mil de par nasyonal ki pi vizite a. li piplis..

Komisyon Konsèy &
6619

Komisyon Konsèy Transpò

Konsèy sa a konsiste de reprezantan ki soti nan konte a ak chak vil nan konte a. Objektif yo se diskite sou bezwen transpò konte a epi devlope rekòmandasyon pwojè pou St... li piplis..

Komisyon Planifikasyon an
8243

Komisyon Planifikasyon an

Komisyon Planifikasyon Minisipal-Rejyonal Sevierville se ajans lokal ki responsab pou adopte yon plan jeneral oswa konplè pou devlopman fizik Vil la ak ... li piplis..

Komisyon Konsèy &
37159

Sevierville Housing Authority

Konsèy sa a ki gen uit manm sipèvize lojman tanporè ki an sekirite ak abòdab pou moun ak fanmi ki gen mwens chans nan kominote nou an. Komisyon Konsèy Majistra ak Aldermen yo chwazi manm yo epi sèvi stagg... li piplis..

Komisyon Konsèy &
29220

Piblik Building Authority

PBA responsab pou sipèvize pwojè ki gen rapò ak Distri Santral Amelyorasyon Biznis (CBID) Vil la ak finansman ki gen rapò. Gen uit manm konsèy, ki chwazi pa Konsèy la nan Mayo... li piplis..

Komisyon Konsèy Devlopman Endistriyèl
9233

Komisyon Konsèy Devlopman Endistriyèl

Konsèy sa a se yon sosyete piblik san bi likratif ki responsab pou pwomouvwa, devlope ak ede nan kwasans planifye biznis ak kominote endistriyèl Sevierville. Konsèy la konsiste de e... li piplis..

Komisyon Konsèy &
8641

Komite Konsiltatif Sitwayen Distri Istorik Rezidans/Biwo

Objektif komite sa a se pou konseye anplwaye Vil la ak Komisyon Planifikasyon sou sèten pwoblèm nan distri HRO a. Gen nèf manm ki sèvi tèm dekale kat ane. Manm yo se... li piplis..

Komisyon Konsèy &
12960

Chanm Komès Konsèy Direktè ak Konsèy Egzekitif

Konsèy Direktè Chanm Komès Sevierville (douz manm) ak Konsèy Egzekitif (sis manm) gen ladan pwopriyetè biznis lokal yo ak lidè kominotè yo. Se mwen ki eli chak manm... li piplis..

Rezilta 301 - 330 nan 347