Vil Sevierville - Logo

Chanm Komès Konsèy Direktè ak Konsèy Egzekitif

Konsèy Direktè Chanm Komès Sevierville (douz manm) ak Konsèy Egzekitif (sis manm) gen ladan pwopriyetè biznis lokal yo ak lidè kominotè yo. Chak manm yo eli pa manm yo pou sèvi yon manda katran. Eleksyon yo fèt chak ane pou eli kat nouvo manm Konsèy la. Orè reyinyon: 3yèm Jedi chak mwa a 8:00 AM, Chanm Komès Sevierville.

Orè reyinyon: 3yèm Jedi chak mwa a 8:00 AM, Chanm Komès Sevierville. Pou plis enfòmasyon, kontakte Bob Stahlke nan 865.453.5506.

Manm:

 • Alderman Travis McCroskey
 • Adan Atchley
 • Doug Blalock
 • Terri Dempsey
 • Jan Hannon
 • Nikki Harrell
 • Jason Holliman
 • Robyn Huskey, MD
 • Michael Johnson
 • Gaye Jolly
 • Emily Kile
 • Elise Collier Massey
 • Jeff Murrell
 • Allen Robbins
 • Jama Spicer Sutton
 • Doug Swaggerty
 • Austin Williams

 

Kontakte Nou

City Hall
120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5504

Enskripsyon Pake Agenda

Enskri pou resevwa ajanda reyinyon BMA ak Komisyon Planifikasyon ak pake.