Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

2015

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 347 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Apremidi aktif
4399

frè

Peman chak mwa: $75 pou chak timoun. Peman Desanm ak Avril la se $57 pou chak timoun akòz kraze sistèm lekòl la. Peman mansyèl la dwe nan premye nan chak mwa epi yo ta dwe bay Deanna. Fe... li piplis..

Apremidi aktif
4454

Dat & Times

Dat: Swiv orè lekòl la; pwogram nan ap kòmanse nan premye jou konplè lekòl la epi li pral fini nan dènye jou konplè lekòl la. Si lekòl lage bonè akòz nenpòt rezon, pap gen okenn pwogram. Tan... li piplis..

Vèt vèt, santye ak anbelisman
4955

Club Zòn Plantè

Patisipasyon nan klib sa a pèmèt ou chwazi yon zòn epi mete sa ki annapre yo: yon ban an bwa kat pye, plak mab 8" X 4", jaden flè, yon pye bwa ak pave. Limite nan zòn apwouve sèlman. Als... li piplis..

Vèt vèt, santye ak anbelisman
4966

Plak pèmanan ak Tree Club - Tree ki egziste deja

Pwogram sa a egzije pou yo mete Tree Memorials nan zòn ki apwouve yo sèlman lè l sèvi avèk pye bwa ki egziste deja. Gen ladan tou yon plak mab 8 "x 4" ak de liy ki disponib pou grave sou plak la nan t.... li piplis..

Vèt vèt, santye ak anbelisman
5380

Plak pèmanan ak Tree Club - New Tree

Pwogram sa a ofri w opòtinite pou w chwazi youn nan twa espès pye bwa ki pi ba yo epi mete pye bwa sa a nan yon pak, Greenway oswa lòt espas piblik ki disponib. Epitou enkli i... li piplis..

Sant sivik
16971

Oditoryòm LeConte

Oditoryòm LeConte 2576 sq. ft. Kapasite chèz: 250 style teyat, 160 style bankè, 125 style sal klas To Rezidan: To Orè: $150.00 &n... li piplis..

Sant sivik
16199

Sal Konsèy la

Council Hall 1120 sq. ft. Kapasite chèz: 60 style teyat, 50 style bankè, 30 style sal klas Tarif pa èdtan: $50.00To Jou: $225.00 (5-8 èdtan) Yon depo lajan kach netwayaj (ranbousab) $100.... li piplis..

Ranfòsman Kòd
8400

Konstriksyon & Danje Inondasyon

Pou diminye ak jere pèt potansyèl pwopriyete inondasyon akòz domaj inondasyon, Vil Sevierville se yon patisipan nan Pwogram Nasyonal Asirans Inondasyon an. Kòm yon patisipan nan pwogram nan, Vil la ... li piplis..

Dlo tanpèt
8507

Manyèl Rediksyon Run-Off

Pou satisfè kondisyon rediksyon vil Sevierville apre konstriksyon, enjenyè yo dwe refere a direktiv òdonans dlo lapli nou an. pdf Tennessee Permanent Stormwater M... li piplis..

Dlo tanpèt
9496

Frè pèmi pou twoub tè

Orè frè ki anba a baze sou sipèfisi (acres) tè y ap detounen. Pwojè egal a oswa pi gran pase 1 kawo tè ak mwens pase 5 kawo tè-                 ... li piplis..

Uncategorised
16836

Enfòmasyon sou Inondasyon

Etid Inondasyon Istorik document.documentElement.classList.add("k-ui-j3", "k-ui-j3-site");document.documentElement.classList.add('k-js-enabled'); ... li piplis..

Ko-Ed Volleyball Règ
8631

Responsablite Ekip Co-Ed Vil Sevierville

Objektif lig volebòl Sevierville Co-Ed se pou bay rekreyasyon ak zanmi, pou ankouraje espòtif, epi kontinye fè efò pou amelyore kalib jwèt tout manm yo ak tout moun.... li piplis..

Ko-Ed Volleyball Règ
9484

Règleman

Yon jwèt konsiste de 25 pwen. Ou dwe genyen jwèt la pa de pwen. Tout manm k ap jwe yo dwe mete chemiz matche. Nenpòt kalite chemiz akseptab osi lontan ke yo gen menm koulè a. Yon de semèn gras pe li piplis..

Ko-Ed Softball Leauge Règ
7065

Seksyon IV - Komisyon Konsèy Abitraj

Yon konsèy abitraj ki fòme ak Sipèvizè Rekreyasyon an oswa Direktè Rekreyasyon an, ak de arbitre pral regle tout diskisyon tankou kalifikasyon, move entèpretasyon règ yo, elatriye. li piplis..

Ko-Ed Softball Leauge Règ
7085

Seksyon III - Orè/Règ Homerun

Sipèvizè Rekreyasyon an detèminen jwèt ki gen lapli a, yo pral prepare, si sa nesesè epi jan orè a pèmèt. Jwèt yo pral fè nan fen sezon regilye a kontinye nan Madi ak T li piplis..

Ko-Ed Softball Leauge Règ
6980

Seksyon II - Konduit Ekip

Pa gen okenn diskisyon sou apèl jijman. (Fè, move, boul, grèv, san danje, deyò, elatriye) Manadjè a oswa asistan li a pral sèl moun ki gen dwa diskite sou entèpretasyon règ ak yon li piplis..

Ko-Ed Softball Leauge Règ
7799

Seksyon I - Frè Antre ak Règleman Jwè yo

Frè antre nan lig pou ekip yo se $200.00 epi yo dwe remèt Depatman Pak ak Rekreyasyon anvan 18 out 2015 ansanm ak fòm enskripsyon ekip la. Yon ekip ka pote yon total de 20 li piplis..

Règ Lig Softball Gason an
6893

Seksyon V - Komisyon Konsèy Abitraj

Yon konsèy abitraj ki fòme ak Sipèvizè Rekreyasyon an oswa Direktè Rekreyasyon an, ak de arbitre pral regle tout diskisyon tankou kalifikasyon, move entèpretasyon règ yo, elatriye. li piplis..

Règ Lig Softball Gason an
7333

Seksyon IV - Manm USSSA ak Manm Ekip

40 kor softball, 325 konpresyon Classic M USSSA boul. Tout ekip yo oblije bay pwòp softball yo. Okenn ekip p ap gen dwa antre nan lig la apre dat limit la sof si R li piplis..

Règ Lig Softball Gason an
7514

Seksyon III - Orè/Règ Homerun

Sipèvizè Rekreyasyon an detèminen jwèt ki gen lapli a, yo pral prepare, si sa nesesè epi jan orè a pèmèt. Jwèt yo pral fè nan fen sezon regilye a kontinye nan Madi ak T li piplis..

Règ Lig Softball Gason an
7076

Seksyon II - Konduit Ekip

Pa gen okenn diskisyon sou apèl jijman. (Fè, move, boul, grèv, san danje, deyò, elatriye) Manadjè a oswa asistan li a pral sèl moun ki gen dwa diskite sou entèpretasyon règ ak yon li piplis..

Règ Lig Softball Gason an
7437

Seksyon I - Frè Antre ak Règleman Jwè yo

Frè antre nan lig pou ekip yo se $275.00 pou lig gason yo. Frè yo dwe tounen nan Depatman Pak ak Rekreyasyon anvan 18 out 2015. Yon ekip ka pote yon total de 20 jwè sou la. li piplis..

Règ baskètbòl
3731

Fay

Rele pwòp ou a (si ou fè yon move sou jwè ofansif la, Lè sa a, ou sispann jwèt la epi remèt boul la nan ofans lan) Pa gen okenn fat endividyèl oswa ekip. Yon ofisyèl ap prezan pandan fen a. li piplis..

Règ baskètbòl
3642

Konduit ki pa spòtif

Yo entèdi sevèman profanasyon, vilgarite, mok, konfwontasyon, ak abi vèbal sou abit yo ak jwè opoze yo. Jwè yo ka penalize pa abit yo ak yon avètisman. Si pwoblèm nan ... li piplis..

Règ baskètbòl
5510

Tie Breakers

Nan ka ke ekip yo fini ak menm dosye a nan yon lig, se konsa lòd la nan faz eliminatwa yo pral detèmine Head to Head (H2H) Dosye Pwen diferans (+/-) nan match H2H Point. ... li piplis..

Règ baskètbòl
5541

Pèdi Règ

Nenpòt ekip ki parèt ak 1 oswa mwens jwè nan lis ekip la pèdi jwèt aktyèl la. li piplis..

Règ baskètbòl
5475

Jwè

Se sèlman jwè ki sou lis yon ekip e ki te peye frè lig la ki elijib pou jwe nan jwèt. Nenpòt ekip ki vle ajoute yon jwè nan lis yo dwe fè sa anvan 5yèm match la. li piplis..

Pwogram
5687

Edikasyon sekirite ak prevansyon dife

Depatman Ponpye Sevierville ofri edikasyon sou sekirite ak prevansyon kont dife pou biznis, lekòl, ak moun ki abite nan vil Sevierville gratis Pou planifye yon klas, rele 865.868.1708 oswa sen. li piplis..

Ponpye
34861

Louvri Pèmi Boule

Yon pèmi obligatwa pou boule louvri dapre Seksyon 7-102 Kòd Minisipal Sevierville. Tout sit ki louvri yo dwe enspekte anvan yo boule. Pèmi yo akòde ak kondisyon an... li piplis..

Prevansyon & Sekirite
18380

Louvri Pèmi Boule

Yon pèmi obligatwa pou boule louvri dapre Seksyon 7-102 Kòd Minisipal Sevierville. Tout sit ki louvri yo dwe enspekte anvan yo boule. Pèmi yo akòde ak kondisyon an... li piplis..

Rezilta 61 - 90 nan 347