Vil Sevierville - Logo

Enfòmasyon sou Inondasyon

Aprann plis sou Òdonans nou an, Sètifika Elevasyon, ak Sètifika FEMA San Ogmante isit la

Aprann plis bagay sou nou Ancedonans, Sètifika Elevasyon, epi Sètifika FEMA san leve.

Soumèt Plan Elektwonik

Soumèt plan sit, plan bilding oswa sibdivizyon isit la

soumèt plan sit, plan bilding oswa sibdivizyon.

Pèmi Konstriksyon ak Siy

Aplike pou yon pèmi konstriksyon sou Entènèt isit la

Aplike pou yon pèmi konstriksyon oswa siy sou entènèt.

Ranfòsman Kòd

vyolasyon kòd bilding 52

Rapòte yon vyolasyon kòd posib sou entènèt.

Konstriksyon & Danje Inondasyon

Pou diminye ak jere pèt potansyèl pwopriyete inondasyon akòz domaj inondasyon, Vil Sevierville se yon patisipan nan Pwogram Nasyonal Asirans Inondasyon an. Kòm yon patisipan nan pwogram nan, Vil la oblije kreye ak aplike sèten règleman an akò ak Ajans Federal Jesyon Ijans. Tou de nouvo konstriksyon ak konstriksyon ki deja egziste nan yon zòn ki gen danje pou inondasyon yo sijè a kondisyon etabli. Pa egzanp, tout nouvo konstriksyon ak adisyon nan estrikti ki egziste deja yo dwe gen etaj la elve nan yon wotè minimòm depann sou yon zòn inondasyon an patikilye oswa kote. Wotè etaj fini an dwe detèmine pa yon Geometry oswa enjenyè pwofesyonèl anvan yo bay nenpòt pèmi konstriksyon. Si yon aplikan pa sèten si yon pwopriyete nan yon zòn ki gen danje pou inondasyon, tanpri kontakte Depatman Ranfòsman Kòd.

Dat limit planifikasyon

Atik yo dwe konsidere pou aksyon Komisyon Planifikasyon Sevierville la dwe soumèt sou Entènèt anvan 5:00 pm 28 jou anvan reyinyon an. 

Kontakte Nou

Depatman Ranfòsman Kòd

Charles Valentine, Ofisyèl Bilding / Manadjè Plain Inondasyon
Dann Somerfield, Enspektè bilding
Henry Sutton, Enspektè bilding
Eric Denton, Ofisye Ranfòsman Kòd

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5504

Orè

Lendi - Vandredi
8: 00am - 5: 00pm