Vil Sevierville - Logo

Enfòmasyon sou Inondasyon

Aprann plis sou Òdonans nou an, Sètifika Elevasyon, ak Sètifika FEMA San Ogmante isit la

Aprann plis bagay sou nou Ancedonans, Sètifika Elevasyon, epi Sètifika FEMA san leve.

Soumèt Plan Elektwonik

Soumèt plan sit, plan bilding oswa sibdivizyon isit la

soumèt plan sit, plan bilding oswa sibdivizyon.

Pèmi Konstriksyon ak Siy

Aplike pou yon pèmi konstriksyon sou Entènèt isit la

Aplike pou yon pèmi konstriksyon oswa siy sou entènèt.

Ranfòsman Kòd

vyolasyon kòd bilding 52

Rapòte yon vyolasyon kòd posib sou entènèt.

Pèmi Konstriksyon ak Siy

Yo aksepte pèmi konstriksyon (ki gen ladan pèmi tant tanporè) ak pèmi siy yo sou Entènèt nan www.mygovernmentonline.org epi chwazi "Pèmi ak Lisans". Nouvo aplikan yo pral bezwen mete yon non itilizatè ak yon modpas anvan yo kòmanse sou yon aplikasyon pou pèmi. Si w bezwen èd pou kreye yon kont, tanpri rele 1-866-957-3764.

Kontraktè yo ak rezidan yo ap gen kapasite pou yo:

  • Aplike epi peye sou Entènèt pou pèmi yo
  • Soumèt Plan, Sondaj ak Dokiman "Papaperless" nan fòma PDF
  • Swiv Pwogrè Aplikasyon jiska Emisyon Pèmi
  • Gade epi enprime kopi dokiman lèt yo resevwa nan men Sevierville nenpòt ki lè
  • Mande enspeksyon sou Entènèt
  • Gade ak Enprime Rapò Enspeksyon Konplete yo
  • Resevwa Notifikasyon an tan reyèl imèl lè yon enspeksyon fini

Tanpri pran tan pou telechaje yon kopi  pdf Enstriksyon Pòtal Pèmi Mwen an kounye a (1.83 MB) . Ou ka kreye kont pòtal kliyan gratis ou lè w vizite www.mygovernmentonline.org epi chwazi "Pèmi ak Lisans".

Lojisyèl MyGovernmentOnline la pral pèmèt ou kòmanse aplike pou pèmi w yo sou Entènèt olye ke w vwayaje nan yon biwo pèmi deziyen. Tanpri sonje ke nenpòt dokiman ki nesesè ak yon aplikasyon, tankou Plan etaj, Plan Sit, Sondaj, elatriye dwe telechaje nan fòma PDF lè w ap soumèt aplikasyon w lan. 

Lè w ap mande enspeksyon sou Entènèt, règleman an ap rete ke ou dwe soumèt demann enspeksyon ou anvan 3PM pou fè yon enspeksyon nan pwochen jou ouvrab la. Enspektè nou yo pral antre rezilta enspeksyon an nan jaden an pou asire w ap resevwa rezilta enspeksyon ou pa imel oswa atravè pòtal kliyan an prèske an tan reyèl.

Si w bezwen nenpòt asistans konsènan itilizasyon lojisyèl MyGovernmentOnline, tanpri rele liy sipò teknik nan 1-866-957-3764, opsyon 1 pou asistans. Ajan yo ka ede ak nenpòt kesyon ki gen rapò ak lojisyèl.

Dat limit planifikasyon

Atik yo dwe konsidere pou aksyon Komisyon Planifikasyon Sevierville la dwe soumèt sou Entènèt anvan 5:00 pm 28 jou anvan reyinyon an. 

Kontakte Nou

Depatman Ranfòsman Kòd

Charles Valentine, Ofisyèl Bilding / Manadjè Plain Inondasyon
Justin Smith, Chèf enspektè bilding
Dann Somerfield, Enspektè bilding
Eric Denton, Enspektè bilding
Jakòb Mattern, Ofisye Ranfòsman Kòd

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5504

Orè

Lendi - Vandredi
8: 00am - 5: 00pm