Vil Sevierville - Logo

Apre Bowling Lekòl

Gen yon boul! Sevier County School timoun yo bòl soti 3:00PM-5:00PM pandan ane lekòl la pou $2.50 pou chak jwèt (soulye enkli). Jou lekòl sèlman.

Orè

Lendi-Samdi
KOUMAN POU: KOUMAN MWEN-NAN: NAN pm

Dimanch -FÈMEN

Sevierville Bowling Center òganize plizyè lig (lendi jiska vandredi aswè) pandan tout mwa otòn/ivè yo. Nou gen tou Summer Leagues. Nenpòt moun ki enterese nan bowling louvri pandan tan sa yo ta dwe rele davans pou tcheke disponiblite.

Pousantaj Bowling

 

Open Bowl: Lendi-Samdi

 To Rezidan Pousantaj ki pa Rezidan   
Adilt  $3.75/jwèt $4.00/jwèt
Timoun (12 ak mwens) $3.50/jwèt $3.75/jwèt
Granmoun aje (55+) $3.00/jwèt $3.25/jwèt
Jwèt Apre Lekòl $2.50 /jwèt $2.50 / jwèt
Gwoup Lekòl yo $6.00 pou chak timoun $6.00 pou chak timoun
Soulye $ NAN chak $ NAN chak
Lwaye kazye $ 35.00 pou chak ane $ 35.00 pou chak ane
GROUP PATI TARIF
Cosmic Bowling - Lwe yon liy jwèt - ADULT
Samdi 6pm-9pm (Limite 5 pou chak liy)
$35.00 Pa èdtan pou chak liy $35.00 Pa èdtan pou chak liy

Pati anivèsè nesans/Gwoup

2 èdtan Bowling san limit ak lokasyon soulye

2 liy $175.00

4 liy $230.00

6 liy $275.00

*$100 Depo Obligatwa

2 liy $175.00

4 liy $230.00

6 liy $275.00

*$100 Depo Obligatwa

Lwaye Sant Bowling

$450.00 pou 2 èdtan ($115.00 pou chak èdtan anplis)

*$100 Depo Obligatwa

$450.00 pou 2 èdtan ($115.00 pou chak èdtan anplis)

*$100 Depo Obligatwa

 

Pricing pou Gwoup ak fèt anivèsè nesans

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Kontakte Nou

Tim Parton, Sipèvizè Bowling
 865-868-1874

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo