Vil Sevierville - Logo

Sant Fòm Sevierville

 

sant Fitness 300

 

 Pousantaj manm

Sant Fòm nan gen yon bagay pou tout moun-ekipman kadyo ki gen ladan bisiklèt estasyonè, tapi, ak eliptik; milti-estasyon ak yon sèl estasyon machin fòmasyon pwa; pwa gratis; ak yon chanm egzèsis aerobic dedye.

Gen yon bagay pou tout moun nan Sant Fòm Sevierville. Tout gwoup laj, ak nivo kapasite yo ka jwenn yon bagay pou bezwen yo isit la. 

 

Depatman Pak ak Rekreyasyon Sevierville ap ofri kounye a pwogram SilverSneakers pou itilizatè Sant Kominotè yo. Pou aprann plis sou SilverSneakers epi wè si w kalifye pou patisipe, vizite www.silversneakers.com.

 

Depatman Pak ak Rekreyasyon Sevierville ap ofri kounye a pwogram Silver&Fit pou itilizatè Sant Kominotè yo. Pou aprann plis sou SilverSneakers epi wè si w kalifye pou rantre nan, vizite www.silverandfit.com

Orè

Lendi-Vandredi
6: 00-8: 30pm

Samdi
8: 00-5: 00pm

Dimanch
1pm-5pm

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Kontakte Nou

Vickie Pinion, Sipèvizè Rekreyasyon Fòm
 865.868.1881

200 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5441

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo