Vil Sevierville - Logo

Nouvo Portal Kliyan

Nou kontan pataje nouvo pòtal kliyan ak manm nou an. Nou espere ke ou pral jwi nouvo sit la ak kapasite amelyore ak yon koòdone itilizatè zanmitay. Klike sou imaj pou lyen.

Pwogram Tree Forever

Depatman Pak ak Rekreyasyon Sevierville ofri w twa fason pou onore moun ou renmen yo lè w mete pye bwa sou teren piblik nan vil Sevierville. Chèche moun ou renmen an ak kat entèaktif nou an.

Klas Aerobic

Rete anfòm ak amizan, klas gwoup ki fèt pou ton ak boule kalori.

Rapòte yon Nimewo

Voye imèl pou rapòte yon pwoblèm bay Vil Sevierville isit la

Rapòte yon pwoblèm oswa fè yon demann sèvis.

Klas Aerobic

Tcheke orè ayewobik me ak jen nou yo isit la.

Tcheke nou an Mas orè aerobic. Enskri sou entènèt.

Sant Bowling

Tcheke tout Sant Bowling nou an gen pou ofri isit la Tcheke tout nou yo Sant Bowling te ofri.

Pwogram Tree Forever

Onore oswa sonje yon moun ou renmen avèk pwogram inik Memorial Tree nou an isit la. Onore oswa sonje yon moun ou renmen ak inik nou an Pwogram Tree Forever.

Aplikasyon ak Gid pou Elijiblite pou Siy Landmark Istorik

Pwopriyete enpòtan Sevierville rakonte istwa enpòtan ki gen siyifikasyon pou tout Rezidan Sevierville, kèlkeswa kote yo rete. 

Yon pwopriyete/zòn enpòtan Sevierville ka: 

  • Fè kote yon evènman ki te gen yon enpak enpòtan sou istwa Sevierville an jeneral. 
  • Fè pwopriyete ki pi fòtman asosye ak yon figi enpòtan Sevierville nan Konte Sevier ak oswa istwa Tennessee.
  • Bay yon ilistrasyon eksepsyonèl sou yon gwo tèm oswa tandans nan istwa Sevierville an jeneral. 
  • Fè yon egzanp eksepsyonèl nan yon style achitekti oswa devlopman enpòtan nan jeni. 
  • Fè pati yon gwoup pwopriyete kolektif ki ansanm fòme yon distri istorik. 
  • Fè yon pwopriyete ki ka bay enfòmasyon akeyolojik enpòtan nasyonalman. 
  • Pou w elijib pou yon Siy Landmark Istorik; yon Estrikti/Bilding oswa yon Evènman dwe te bati oswa yon evènman kontinye pou yon minimòm de 50 ane. 

Tanpri sonje gen espas ki limite ki disponib nan zòn orijinal Downtown Streetscapes kote siy yo ka mete. Si w ap konsidere aplike pou yon Siy Landmark Istorik nan zòn Streetscapes, tanpri al gade kat jeyografik ki tache nan aplikasyon an.

  pdf Fom aplikasyon (2.20 MB)

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Kontakte Nou

Bob Parker, Direktè

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5441

Kalandriye Parks & Rec

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo