Vil Sevierville - Logo

Antre Sant Kominotè Tanporè

Ki sa: Antre Sant Kominotè Tanporè
Kote: Sant kominotè Sevierville, 200 Gary Wade Boulevard
Lè: Apati samdi 4 mas 2023

Pou akomode ekspansyon ki te planifye Sant Kominotè Sevierville, antre prensipal la pral chanje tanporèman apati samdi 4 mas.

Antre tanporè a pral lokalize adwat antre prensipal aktyèl la. Vizitè yo ap toujou apwoche atravè etap oswa ranp ki devan bilding lan. Siyal yo pral anplas pou dirije vizitè yo nan antre tanporè a, kote anplwaye yo pral prezan pou eskane kat manm yo epi reponn kesyon yo.

Nan moman sa a, pa gen okenn pwogram oswa aktivite ki afekte nan konstriksyon.

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Kontakte Nou

Bob Parker, Direktè

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5441

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo