Vil Sevierville - Logo

Enskripsyon Spring Pickleball League kòmanse

Ki sa: Enskripsyon nan Spring Pickleball League kòmanse
Ki kote: Sevierville City Park
Lè: Dat limit la se 21 mas 2023

Enskripsyon pou lig pickleball Depatman Pak ak Rekreyasyon Sevierville ouvri kounye a. Dat limit enskripsyon an se 21 mas 2023. Frè a se $5.00 pou chak patisipan, pou chak divizyon.

Divizyon doub gason, doub fanm ak doub melanje yo disponib. Nivo pou chak divizyon se 2.0-2.9 oswa 3.0+.

Match yo pral jwe nan Sevierville City Park apati 27 mas. Lig la pral kouri pou uit semèn.

Pou enskri oswa resevwa plis enfòmasyon, tanpri kontakte Sally Worden (865-654-9176) oswa Patrick Oxley (865-868-1895).

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Kontakte Nou

Bob Parker, Direktè

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5441

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo