Vil Sevierville - Logo

2023 Smoky Mountain Otòn Pickleball klasik pwograme

2023 Smoky Mountain Otòn Pickleball klasik pwograme
Kote: Sevierville City Park, 1005 Park Road
Lè: Vandredi, 6 oktòb- Dimanch, 8 oktòb 2023

Depatman Pak ak Rekreyasyon Sevierville pral òganize yon tounwa pikbòl doub (gason, fanm ak divizyon melanje) ki pa sanksyone vandredi 6 oktòb rive dimanch 8 oktòb 2023. Enskripsyon chak jou kòmanse a 7:00 am epi match yo kòmanse. a 8:00 am Enskripsyon ap disponib nan dat 1ye septanm. Dat limit enskripsyon an se 25 septanm. Ou dwe gen pwòp patnè ou, pa gen okenn matche yo pèmèt jou tounwa a.

Divizyon pou tout laj nan gason, fanm, ak doub mixte ap disponib. Jwe sou 6 oktòb yo pral tout divizyon 70+ ane fin vye granmoun; 7-8 oktòb yo pral tout divizyon 18-49 ane fin vye granmoun ak 50-69 ane fin vye granmoun.

Chak divizyon ap limite a 8 premye ekip ki enskri. Divizyon yo ka fizyone dapre nimewo anrejistreman yo.

Pou divizyon 18-49 ak 70+, nivo konpetans yo pral 2.5-3.4 ak 3.5+. Pou divizyon 50-69 yo, nivo konpetans yo pral 2.5-2.9, 3.0-3.4, 3.5-3.9 ak 4.0+. (Jwè yo dwe jwe nan gwoup laj jwè ki pi piti yo si yo melanje divizyon laj yo.)

Fòma chanpyona a pral genyen pi bon 2 sou 3 a 11 ak perdants 1 a 15. (Yo ka itilize yon fòma round robin baze sou nimewo enskripsyon yo.) Yo pral bay 2 premye ekip yo nan chak divizyon.

Pou enskri oswa resevwa plis enfòmasyon, tanpri kontakte direktè tounwa Sally Worden nan 865-654-9176.

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Kontakte Nou

Bob Parker, Direktè

120 Gary Wade Blvd.
Sevierville, TN 37862
Telefòn: 865.453.5441

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo