Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

mas 2015

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 83 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Sekirite & Prevansyon
5806

Edikasyon pou Sekirite granmoun

Chak ane, ofisye SPD yo òganize yon Evènman Sekirite Elder Watch nan Sant pou granmoun aje nan Sevierville. Ofisye yo bay enfòmasyon sou sijè tankou evite viktim, abi granmoun aje, ak sekirite lakay.... li piplis..

Klas
6018

Sant Fòm Sevierville

Aprann plis sou Sant Fòm nou an.... li piplis..

Fòm Sant
9628

Klas Aerobic

Enfòmasyon sou Klas Aerobic... li piplis..

Klas
7278

Sant Bowling
12518

Gwoup ak fèt anivèsè nesans

Pati anivèsè nesans - 2 èdtan lokasyon. Rezèvasyon ak depo obligatwa. Kantite liy Pri 2 $175.00 4 $230.00 6 $275.00 Cosmic Bowling - 3 èdtan (... li piplis..

Tarif Dlo ak Egou - Andeyò Limit Vil la
4134

Egou - Sistèm presyon ki ba

  Tarif Koneksyon chaj $24.04 chaj minimòm chaj pou itilizasyon $12.67 pou chak 1,000 galon li piplis..

Tarif Dlo ak Egou - Andeyò Limit Vil la
3977

Egou - Sistèm gravite

  Tarif Koneksyon Chaj $20.03 Chaj minimòm $10.56 Pou chak 1,000 galon li piplis..

Tarif Dlo ak Egou - Andeyò Limit Vil la
4059

Dlo

  Tarif Koneksyon chaj $17.73 chaj minimòm chaj pou itilizasyon $8.32 pou chak 1,000 galon li piplis..

Tarif Dlo ak Egou - Anndan Limit Vil la
3939

Egou - Sistèm presyon ki ba

  Tarif Koneksyon chaj $12.02 chaj minimòm chaj pou itilizasyon $6.32 pou chak 1,000 galon li piplis..

Tarif Dlo ak Egou - Anndan Limit Vil la
3852

Egou - Sistèm gravite

  Tarif Koneksyon chaj $10.02 chaj minimòm chaj pou itilizasyon $5.27 pou chak 1,000 galon li piplis..

Tarif Dlo ak Egou - Anndan Limit Vil la
4038

Dlo

  Tarif Koneksyon Chaj $8.86 Chaj minimòm $4.15 Pou chak 1,000 galon li piplis..

Sou entènèt jwèt Flurry nan plezi
5243

frè

$100.00 pou pwogram senk jou a. $20.00 to chak jou. Frè konplè a dwe nan enskripsyon an. Frè sa a gen ladan pifò manje midi, yon ti goute apremidi ak pifò admisyon pou vwayaj. Tanpri konsilte aktivite a li piplis..

Sou entènèt jwèt Flurry nan plezi
5117

Laj

Jadendanfan - 6yèm ane. Okazyonèlman, yon timoun ki pi gran ka gen dwa patisipe nan pwogram sa a. Nenpòt moun ki depase limit laj la p ap gen dwa patisipe nan tounwa ak konpetisyon... li piplis..

Sou entènèt jwèt Flurry nan plezi
5453

Aktivite debaz yo

Orè aktivite yo ap disponib yon semèn avan dat kòmanse pwogram lan. Plizyè pwomnad yo enkli Tram Ride nan Ober Gatlinburg ak Patin a glas, fim, Golden Corral manje midi Bufè, Is a.... li piplis..

Sou entènèt jwèt Flurry nan plezi
4780

Kisa Pou Pote

Timoun yo ta dwe mete rad ak soulye apwopriye pou aktivite yo pwograme yo ak pou kondisyon metewolojik yo. Pifò manje midi yo bay. Y ap bay yon meni manje midi. Si w chwazi pou pitit ou a non... li piplis..

Sou entènèt jwèt Flurry nan plezi
4594

Medikaman

Si pitit ou a bezwen resevwa medikaman pandan y ap patisipe nan pwogram sa a, ou dwe ranpli yon fòm pou bay medikaman an. Tanpri gade yon anplwaye pou youn nan fòm sa yo.... li piplis..

Avanti pandan ete
5269

Frè Pwogram Avanti pandan ete

$85 pa semèn. Frè sa a gen ladan pifò manje midi ak pwomnad. Ka gen sitiyasyon okazyonèl ke timoun yo ap bezwen pote plis lajan pou yon pwomnad oswa pou manje midi. Tanpri konsilte zak la li piplis..

Avanti pandan ete
5124

Frè Pwogram Pwolonje

$25 pa semèn. Frè sa a gen ladann yon ti goute ak tout aktivite yo. Frè konplè pou Pwogram Pwolonje yo dwe lè w enskri. li piplis..

Avanti pandan ete
5244

Frè mayo (si ou vle)

Yon mayo Pwogram Avanti pandan ete se $8. T-shirts yo opsyonèl. Yo dwe kòmande mayo epi peye pou yo nan enskripsyon an. Frè yo sijè a chanje.... li piplis..

Avanti pandan ete
4905

Laj

Elèv k ap monte nan premye ane jiska elèv ki ap monte setyèm ane ka enskri nan pwogram sa a. Okazyonèlman, yon timoun ki pi gran ka gen dwa patisipe nan pwogram sa a. Nenpòt moun ki depase limit laj la p ap pèmèt... li piplis..

Avanti pandan ete
5322

Aktivite debaz yo

Orè aktivite chak semèn ap disponib nan Mèkredi pou semèn kap vini an. Aktivite ak pwomnad pral gen ladan naje, bowling, art pèfòmans, archery, atizay, tout kalite espò, Track R.... li piplis..

Avanti pandan ete
4169

Kisa Pou Pote

Timoun yo ta dwe mete rad ak soulye apwopriye pou aktivite yo pwograme yo ak pou kondisyon metewolojik yo. Nou kontinye ak orè nou an, menm nan lapli - si sa posib. Pifò manje midi yo bay... li piplis..

Avanti pandan ete
4081

Medikaman

Si pitit ou a bezwen resevwa medikaman pandan y ap patisipe nan pwogram nan, ou dwe ranpli yon fòm pou divilgasyon medikaman an. Tanpri gade yon anplwaye pou youn nan fòm sa yo.... li piplis..

Avanti pandan ete
3754

Sleepover

Timoun yo pral pati kòm dabitid Jedi 6 Out, epi yo pral retounen pou dòmi a 9:00 pm. Timoun yo pral patisipe nan aktivite nan Sant Kominotè ak Sevierville City Park pandan aswè a... li piplis..

Spring ekstrèm
5400

frè

$100.00 pou pwogram senk jou a. Frè konplè a dwe nan enskripsyon an. Frè sa a gen ladan pifò manje midi, yon ti goute apremidi ak pifò admisyon pwomnad. Tanpri konsilte orè aktivite a pou plis detay li piplis..

Spring ekstrèm
5636

Laj

Jadendanfan - 6yèm ane. Okazyonèlman, yon timoun ki pi gran ka gen dwa patisipe nan pwogram sa a. Nenpòt moun ki depase limit laj la p ap gen dwa patisipe nan tounwa ak konpetisyon... li piplis..

Spring ekstrèm
5424

Aktivite debaz yo

Orè aktivite yo ap disponib yon semèn avan dat kòmanse pwogram lan. Plizyè pwomnad yo enkli Zòn Rekreyasyon Track, Pak Nasyonal Great Smoky Mountains, Forge Cinema, Westg.... li piplis..

Spring ekstrèm
4734

Kisa Pou Pote

Timoun yo ta dwe mete rad ak soulye apwopriye pou aktivite yo pwograme yo ak pou kondisyon metewolojik yo. Nou kontinye ak orè nou an, menm lè lapli oswa tanperati fre - si sa posib. Mos... li piplis..

Spring ekstrèm
4557

Medikaman

Si pitit ou a bezwen resevwa medikaman pandan y ap patisipe nan pwogram nan, ou dwe ranpli yon fòm pou divilgasyon medikaman an. Tanpri gade yon anplwaye pou youn nan fòm sa yo.... li piplis..

Apremidi aktif
3776

Règleman disiplin lan

Sa ki annapre yo konsidere kòm ofans grav: Frape, goumen, oswa lòt konpòtman ki lakòz yon moun mal fizikman. Itilizasyon move langaj. Vòlè Egzanp lòt ofans yo se: pa follo... li piplis..

Rezilta 1 - 30 nan 83

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo