Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

2018

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 81 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Ranfòsman Kòd
8093

Vyolasyon Kòd

Moun ki vle rapòte yon vyolasyon kòd posib yo ka fè sa lè yo vizite https://www.mygovernmentonline.org/ Yo ka rapòte plent anonsman oswa lè l sèvi avèk yon Gouvènman mwen an ki deja egziste sou entènèt nou.... li piplis..

Pak ak Rekreyasyon
6927

Plan Mèt Pak & Rekreyasyon

Depatman Pak ak Rekreyasyon Sevierville fèk konplete yon Plan Direktè 2018-2030. pdf Master Plan (24.09 MB) ... li piplis..

Uncategorised
16653

Eksperyans Sevierville

Sevierville se vil Dolly Parton, e se vil ou nan Smokies yo tou! Nou espere ou jwi rete ou isit la nan Sevierville epi ou gen yon opòtinite yo dekouvri tout sa ki Sevierville, Tennes... li piplis..

Pak ak Rekreyasyon
7061

Komite Pak ak Rekreyasyon

De komite aji kòm konseye nan Depatman Pak ak Rekreyasyon. Konsèy Konsiltatif Sevierville Parks and Recreation Services ak komite Sevierville Parks and Recreation Foundation ... li piplis..

Uncategorised
13062

Planifikasyon & Devlopman
7440

Aplikasyon pou pèmi evènman espesyal

Pou kapab aplike pou yon Pèmi Evènman Espesyal, kliyan yo ta dwe vizite www.mygovernmentonline.org. Si w bezwen èd pou kreye yon kont, tanpri rele 1-866-957-3764. Sinon, chwazi "Plannin... li piplis..

Ranfòsman Kòd
5774

Aplikasyon pou pèmi evènman espesyal

Pou kapab aplike pou yon Pèmi Evènman Espesyal, kliyan yo ta dwe vizite www.mygovernmentonline.org. Si w bezwen èd pou kreye yon kont, tanpri rele 1-866-957-3764. Sinon, chwazi "Plannin... li piplis..

Travo Piblik
19460

Travay nan pèmi ROW

Dapre pdf Kòd Minisipal Vil Sevierville Tit 16, Chapit 4 (763 KB), founisè sèvis piblik yo ak lòt konpayi ki vle fè travay nan dwa piblik nan Cit la.... li piplis..

Planifikasyon & Devlopman
22321

Sètifika Konfòmite Zonaj

Tout nouvo biznis yo dwe genyen yon Sètifika Konfòmite Zonaj anvan yo okipe espas lokatè yo oswa bilding yo. Si yon pèmi oswa yon plan sit pa nesesè pou biznis la, tanpri vizite h li piplis..

Uncategorised
7376

AZ Gid

Adrès/Telefòn/Nimewo Faks + Sevierville Convention Center (SCC) sitiye nan istorik Sevierville, Tennessee. Adrès la se 202 Gists Creek Road, Seviervi li piplis..

Uncategorised
4263

Chèz woulant

SCC a gen yon kantite limite nan chèz woulant ki disponib. Kontakte Kowòdonatè Evènman an pou mande yon chèz woulant.... li piplis..

Uncategorised
4375

Referans machann yo

Tanpri kontakte Kowòdonatè Evènman an, Manadjè Komèsyal oswa imèl nou pou asistans machann.... li piplis..

Uncategorised
4178

Solitasyon/Literati

Solisite kontribisyon ak/oswa distribisyon literati sou pwopriyete Sant Konvansyon Sevierville (andedan oswa deyò) pa nenpòt moun oswa biznis entèdi san konsantman alekri nan men Sevierville.... li piplis..

Uncategorised
4239

Règleman Fimen

Sant Konvansyon Sevierville se yon etablisman san fimen epi fimen entèdi. Fimen ak itilizasyon tabak se restriksyon nan kote yo deziyen pou fimen. Fimen pa pèmèt nan... li piplis..

Uncategorised
4088

Machin lafimen

Yo pa pèmèt machin lafimen nan Zòn Sal de Bal yo sof si Sipèentandan Bilding la apwouve. Apwobasyon pral baze sou konpatibilite ak sistèm alam dife a.... li piplis..

Uncategorised
4205

Skateboarding/Rollerblading

Skateboard ak/oswa woulèt sou pwopriyete Sant Konvansyon Sevierville entèdi.... li piplis..

Uncategorised
4015

Pwomosyon/Vand

Nenpòt moun oswa biznis ki vle distribye nenpòt materyèl pwomosyon oswa vann nenpòt pwodwi (yo) pandan yon evènman Sevierville Convention Center (tou de nan espas ki kontra a ak nan nenpòt espas piblik yo).... li piplis..

Uncategorised
4171

Atik ki entèdi

Nan enterè sekirite ak plezi envite yo, Sant Konvansyon Sevierville rezève dwa pou anpeche kèk atik antre nan etablisman an. Sa ki anba la yo enkli, men se pa l... li piplis..

Uncategorised
4202

Polis

Si w gen yon ijans ki mande atansyon lapolis, tanpri kontakte Kowòdonatè Evènman ki pi pre a oswa nenpòt Manm Anplwaye Sevierville Convention Center. Si evènman an patikilye w ap ale nan pa fè sa ... li piplis..

Uncategorised
7428

Espas pou

Gen 1571 espas pakin ki disponib pou envite nan Sant Konvansyon Sevierville. Vil Sevierville jere pakin sa yo. Pandan lè montre, sof si otreman te note, Sevier la... li piplis..

Uncategorised
3988

Paj

Paging yo pèmèt nan ka ijans medikal sèlman lè sa posib. Si gen yon ijans medikal epi li nesesè paging, tanpri kontakte Kowòdonatè Evènman ki pi pre a oswa yon Konven Sevierville.... li piplis..

Uncategorised
4284

Medic

Sant Konvansyon Sevierville egzije prezans yon teknisyen medikal ijans sètifye (EMT) pou sèten kalite evènman. Si yon EMT sou plas, yo pral mande yo pou yo reponn lè medikal a... li piplis..

Uncategorised
4085

Pèdi timoun yo

Nou ankouraje envite yo pou enstwi timoun nan gwoup yo sa pou yo fè si yo pèdi. Si yon timoun pèdi oswa separe de gwoup li a, timoun nan ta dwe mande Sevierville Con ki pi pre a.... li piplis..

Uncategorised
4742

Objè ak Twouve

Sant Konvansyon Sevierville mande pou founisè montre yo deziyen yon zòn pou Objè ak Jwenn pandan emisyon an. Nenpòt ak tout atik yo se responsablite Ekip Jesyon Montre la. Nenpòt atik rete... li piplis..

Uncategorised
3975

Chaj-an/Chajman-soti

Nou kontan mete disponib pou itilize ou yon kantite limite nan kabwa. Load-in/Load-out otorize sèlman nan zòn waf chajman an ki sitiye nan dèyè bilding SCC la. Waf chaje nou an nan... li piplis..

Uncategorised
4193

Règleman sou Manje ak Bwason

OVG Food Services & Hospitality se founisè eksklizif manje ak bwason sou plas. Pou wè detay sou founisè manje ak bwason sou plas nou an ak sèvis yo, tanpri al gade nan Konsesyon... li piplis..

Uncategorised
4112

Premye Swen

Si w bezwen asistans medikal, tanpri kontakte Kowòdonatè Evènman ki pi pre a oswa yon Manm Anplwaye SCC. Sant Konvansyon Sevierville ekipe ak yon aparèy Defibrilatè Ekstèn Otomatik (AED).... li piplis..

Uncategorised
4670

Ijans ak Pwosedi Evakyasyon

Nan ka yon ijans grav oswa evakyasyon, anplwaye SCC, lapolis ak pèsonèl ponpye disponib pou ede. Sant Konvansyon Sevierville ekipe ak yon sistèm adrès piblik whi... li piplis..

Uncategorised
4234

Esplikasyon

Direksyon pou Kondwi Sant Konvansyon Sevierville.... li piplis..

Uncategorised
3922

Konsesyon ak Sèvis Restoration

Nou konnen ke yon eksperyans enteresan, memorab se sa ki kondwi biznis repete. Se poutèt sa nou travay sèlman ak OVG Food Services & Hospitality. OVG Sèvis Manje ak Ospitalite nan koupe-ed... li piplis..

Rezilta 1 - 30 nan 81

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo