Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

mas 2020

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 31 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Nouvèl enpòtan nan vil la
2853

Yon Mesaj Majistra Gatlinburg, Pigeon Forge, Pittman Center, Sevier County ak Sevierville:

Afiche 03-31-20. N ap mande pou biznis ki nan sektè vwayaj amizman/touris la tanpri sispann mande envite pou vakans nan Konte Sevier jiska 14 avril 2020. Pou anpeche... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2182

Paj Web kontwòl FEMA

Afiche 03-31-20. FEMA devlope yon paj wèb pou ede piblik la fè distenksyon ant rimè ak reyalite konsènan pandemi COVID-19 la. Rimè ka fasilman sikile nan kominote yo pandan yon kriz.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2447

YON LÒD KI DIRIJE TENNESSEANS POU RETE LAKAY SÒF SI YO ANGAJE NAN AKTIVITE ESENSYAL POU LIMITE EKSPOZISYON YO A AK PROPAJYON COVID-19.

Afiche 03-30-20. LÒD EGZEKITIF ETA TENNESSEE PA GOUVÈNÈ No. 22 YON LÒD KI DIRI TENNESSEE POU YO RETE LAKAY SÒF SI YO ANGAJE NAN AKTIVITE ESENSYAL POU LIMITE EKSPOZISYON YO A AK PROPAJE O.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2378

Sevierville Parks fèmen, Golf Club pou fèmen demen

Afiche 03-30-20. Kòm yon pati nan efò kontinyèl yo pou anpeche pwopagasyon epidemi COVID-19 la, Vil Sevierville anonse fèmti sa yo. • Tout Pak Vil yo anvigè imedyatman. ... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
3708

Yon Mesaj pou vizitè nou yo soti nan Majistra Sevierville Robbie Fox

Afiche 03-27-20. Pandemi COVID-19 la ap afekte nou tout nan chak pati nan lavi nou ak nan chak pati nan peyi nou an. Nan Sevierville, anpil biznis ki pa esansyèl yo fèmen. Restoran nou yo a... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2782

Lidè Konte Sevier Deklare Eta Ijans Lokal

Afiche 03-26-20. Majistra Konte Sevier ak Gatlinburg, Pigeon Forge, Pittman Center, ak Sevierville te deklare yon Eta Ijans lokal pou Konte Sevier, Tennessee. Deklarasyon sa a se e... li piplis..

Dlo tanpèt
2975

Pwopriyetè BMP estriktirèl dlo lapli

Vil Sevierville reflete Sistèm Tretman Dlo Lapli ki Prefabrike ki nan lis Konte Knox. Gade lis isit la.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
4216

Mizajou COVOD-19 Konte Sevier

(Afiche 3/24/20) Soti nan majistra yo ak administratè vil yo nan Gatlinburg, Pigeon Forge, Pittman Center, Sevier County ak Sevierville: Mèsi ak tout moun ki respekte demann gouvènman lokal yo. li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
3771

Enfòmasyon sou Chomaj Konte Sevier

(Afiche 3/24/20) Gouvènman Konte Sevier bay: Sitwayen Konte Sevier ki te ranvwaye akòz kowonaviris la, COVID-19, ka ranpli pou chomaj. Fason ki pi fasil pou ranpli se aksè li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2515

Sevierville Golf Club Rete Ouvè pou Jwe; Clubhouse Fèmen

(Afiche 3-23-20) Sevierville Golf Club la ap kontinye ouvri pou jwe sepandan, pou pwoteje jwè yo ak anplwaye klib la pandan epidemi COVID-19 la, Clubhouse la ap fèmen pou tout tan. “Nou li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
3058

Kominike pou laprès konjwen konsènan operasyon biznis ak COVID-19

(Afiche 3-22-20) Majistra yo ak administratè vil yo nan Sevier County, Gatlinburg, Pigeon Forge, Pittman Center, ak Sevierville ap mande ak ankouraje fòtman biznis ak sèvis ki pa esansyèl nan S. li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2096

Sevierville fèmen gwoup City Hall pou piblik la

(Afiche 3-22-20) Apre konsiderasyon Dekrè Egzekitif 17 Gouvènè Lee pibliye jodi a, epi pou sante ak byennèt rezidan ak anplwaye nou yo, Vil Sevierville pral fèmen pou tout tan. li piplis..

Uncategorised
2112

30 jou pou ralanti pwopagasyon an

Gid Prezidan kowonaviris yo pou Amerik -- 30 jou pou ralanti pwopagasyon kowonaviris (COVID-19) Mezon Blanch - 30 jou pou ralanti pwopagasyon an li piplis..

Uncategorised
2208

Si Ou Malad

Gid CDC sou sa pou w fè si w malad ak COVID-19 oswa si w sispèk ou enfekte ak viris ki lakòz COVID-19 ki gen ladan etap ou ta dwe pran mezi pou ede anpeche maladi a soti nan sp. li piplis..

Uncategorised
2123

Kijan Pou Prepare

Enfòmasyon enpòtan ki soti nan CDC sou sa ou kapab fè pou prepare fanmi ou nan ka COVID-19 gaye nan kominote nou an. CDC - Ki jan yo prepare li piplis..

Uncategorised
2166

Fèmti Etablisman Vil la

Kontinye ak Estati Etablisman Vil la ki pi aktyèl la - mete ajou 04-14-21 Vil Sevierville Ofri Opsyon Peman ak Sèvis Entènèt. li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2211

Yon Mesaj Konsènan Sèvis Dlo ak Egou Sevierville

(Afiche 03-20-20) Pandan pandemi kowonaviris (COVID-19), nou vle asire kliyan dlo ak egou nou yo ke dlo tiyo w la an sekirite epi sèvis dlo ak egou yo ap kontinye san enteripsyon. li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2361

Kominike pou laprès ansanm nan Konte Sevier, Gatlinburg, Pigeon Forge, Pittman Center ak Sevierville konsènan restoran ak ba

(Afiche 03-20-20) Akòz ogmantasyon kantite ka pozitif COVID-19 nan Tennessee, majistra yo ak administratè vil yo nan Sevier County, Gatlinburg, Pigeon Forge, Pittman Center, ak Sevierville gen r. li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
9718

Eta aktyèl enstalasyon ak sèvis vil yo

(Mizajou 4-14-21) Tout enstalasyon Vil la ouvè pou piblik la. Vil Sevierville planifye pou kontinye pratik COVID-19 ki gen rapò ak enstalasyon vil yo ki an plas depi dènye a. li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1917

Eta aktyèl enstalasyon ak sèvis vil la 04-02-20

(Mizajou 04-02-20) Vil Sevierville pral kenbe rezidan yo enfòme sou nenpòt chanjman nan sèvis vil la ak orè etablisman an nan limyè de pandemi COVID-19 la. Kounye a, TOUT sèvis vil la r li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1873

Eta aktyèl enstalasyon ak sèvis vil yo

(Mizajou 04-02-20) Vil Sevierville pral kenbe rezidan yo enfòme sou nenpòt chanjman nan sèvis vil la ak orè etablisman an nan limyè de pandemi COVID-19 la. Kounye a, TOUT sèvis vil la r li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2168

Vèt vèt vil yo ak pak yo rete ouvri pou itilizasyon ki pa òganize yo

(Afiche 03-20-20) Pak ak wout vèt vil Sevierville yo ouvri kounye a pou itilizasyon ki pa òganize. Nan yon tantativ pou redwi posiblite pwopagasyon epidemi COVID-19 la, aktivite lig patwone a li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2818

Deklarasyon Konte ak Vil yo k ap adrese epidemi COVID-19 la

(Afiche 03-20-20) Pandan plizyè semèn ki sot pase yo, lidè nan Konte Sevier ak vil Sevierville, Pigeon Forge, Gatlinburg ak Pittman Center, ansanm ak ekspè sante ak sekouris ijans. li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1988

Sant Sivik Sevierville Fèmen Endefiniman

(Afiche 03-19-20) Nan yon mouvman pou diminye potansyèl pwopagasyon viris COVID-19 la, Vil Sevierville ap fèmen Sant Sivik Sevierville la pou yon tan endefini, apati vandredi 20 mas. Sevierv la. li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2224

Eta aktyèl enstalasyon ak sèvis vil yo

(Afiche 03-17-20) Vil Sevierville pral kenbe rezidan yo enfòme sou nenpòt chanjman nan sèvis vil la ak orè etablisman an nan limyè de pandemi COVID-19 la. Nan moman sa a, tout enstalasyon vil yo a li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2352

Sezon Bezbòl Jèn yo Sispann Endefiniman

Apre konsiltasyon ak Ofisyèl Pigeon Forge yè e li te resevwa opinyon nan men Manm Konsèy Asosyasyon Jèn Bezbòl Smoky Mountain, pratik ak jwèt nan Sevierville City Park ak Wear Farm City.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
5559

Vil Ofri Opsyon Peman ak Sèvis Entènèt

Vil Sevierville gen yon kantite sèvis sou Entènèt, tankou dlo, egou ak peman pou ranmase fatra. Yo ankouraje rezidan yo pou yo pwofite fè biznis ak kominike ... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2053

Sant Kominotè Sevierville Fèmen Endefiniman

(Afiche 03-13-20) Nan yon efò pou redwi potansyèl pwopagasyon viris COVID-19 la, Vil Sevierville ap fèmen Sant Kominotè Sevierville an efikas demen samdi 14 mas la. li piplis..

Komisyon Zonifikasyon Istorik
3428

Komisyon Zonifikasyon Istorik

Wòl Komisyon Zonjman Istorik (HZC) se revize plan pou pwojè ki sitiye nan Downtown Commercial Historic Overlay (DHO). Reyinyon yo pral fèt nan katriyèm Jedi nan mwa a... li piplis..

Planifikasyon & Devlopman
2307

Komisyon Zonifikasyon Istorik

Wòl Komisyon Zonjman Istorik (HZC) se revize plan pou pwojè ki sitiye nan Downtown Commercial Historic Overlay (DHO). Reyinyon yo pral fèt nan katriyèm Jedi nan mwa a... li piplis..

Rezilta 1 - 30 nan 31

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo