Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

avril 2020

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 19 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Nouvèl enpòtan nan vil la
2359

Deklarasyon konjwen sou sezon prentan bezbòl ak softball jèn 2020

Afiche 04-30-20. Sa ki anba la a se yon deklarasyon ansanm nan Depatman Pak ak Rekreyasyon Sevierville, Depatman Pak ak Rekreyasyon Pigeon Forge, ak Smoky Mountain Youth Baseball Assoc.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2089

Gwoup Rekiperasyon Ekonomik pibliye Gid pou relouvri jimnastik yo

Afiche 04-30-20. Nan dat 28 avril, Biwo Gouvènè a te anonse konsèy pou jimnaz ak enstalasyon fè egzèsis sou fason pou relouvri san danje. Yo pral pèmèt jimnastik yo relouvri nan 89 nan 95 konte eta a ki te kòmanse.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2178

Gouvènè Lee siyen Dekrè Egzekitif 30

Afiche 04-29-20. YON LÒD KI PÈMÈ TENNESSEANS RETOUNEN TRAVAY YON SEKIRITE PANDAN YO ANKOURAJE KONTINYE ADERANS AK GID SANTE POU LIMITE PROPAJYON COVID 19 la. Nouvo lòd egzekitif la ap anvigè.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2423

Sevierville relouvri kèk enstalasyon pou piblik la

Afiche 04-29-20. Apre desizyon Gouvènè Tennessee Lee te pran pou l pa pwolonje lòd egzekitif rete lakay la, Vil Sevierville kòmanse relouvri kèk enstalasyon pou piblik la. Distans sosyal... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2158

4 Me Reyinyon Konsèy Majistra ak Echèk yo sou Entènèt

Afiche 04-29-20. Pou respekte distans sosyal ak direktiv gwosè reyinyon yo ki gen rapò ak pandemi COVID-19 la, reyinyon regilye 4 me 2020 Konsèy Majistra ak Alder Sevierville.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2333

Sevierville Golf Club fikse pou relouvri vandredi 1ye me

Afiche 04-27-20. Pandan Tennessee kòmanse relouvri ekonomi an semèn sa a, Vil Sevierville anonse relouvri Sevierville Golf Club, ki chita nan 1444 Old Knoxville Highway, vandredi, M.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2822

Gouvènè Lee anonse plan reouvèti, ofisyèl lokal yo bay lòt rekòmandasyon

Afiche 04-24-20. Gouvènè Tennessee Bill Lee te anonse plan li pou relouvri pati nan ekonomi Tennessee a kòmanse depi lendi 27 avril pou restoran ak mèkredi avril. ... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2459

Gouvènè Lee anonse lòd pou pi an sekirite nan kay la pral ekspire 30 avril, Tennessee kòmanse relouvri pa etap semèn pwochèn.

Afiche 04-20-20. REMAK: Enfòmasyon sa yo te pibliye jodi a nan biwo Gouvènè Lee a. Nashville, Tennessee -- Jodi a, Gouvènè Bill Lee te anonse lòd pou Tennessean yo rete lakay yo.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
714468

Depatman Sante ofri tès COVID-19 gratis samdi 18 avril

Depatman Lasante te anonse ke yo pral ofri tès COVID-19 GRATIS samdi 18 avril. Tès la pral fèt ant 9 am ak 4 pm nan Smokies Stadium nan Kodak, 3540 Line Drive. Fo... li piplis..

Uncategorised
2076

Nouvèl enpòtan nan vil la
2491

Sevierville sipòte Dekrè Egzekitif #27 Gouvènè Lee a

Afiche 04-13-20. Apremidi a, Gouvènè Tennessee Bill Lee te siyen Dekrè Egzekitif 27, ki pwolonje Dekrè Egzekitif 17, 21, 22 ak 23 ki egzije pou tout Tennessean yo rete lakay yo sof si yo angaje nan e.... li piplis..

Uncategorised
6157

Sant Kominotè Sevierville - Kou antrennman - ONLINE!

Si Videyo yo pa jwe, tanpri vizite paj YouTube la: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0oRQCwHFFZ7_BDzuJcUxzMRZWOy0c0pE li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2037

Yon Mesaj Majistra Robbie Fox 04-03-20

Afiche 04-03-20. Mwen vle remèsye tout moun ki te fè pati yo pou swiv Dekrè Egzekitif #23 Gouvènè Lee konsènan “rete lakay yo,” ansanm ak biznis ki pa esansyèl nou yo ki konp.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2611

Mizajou enstalasyon ak sèvis vil yo 04-03-20

Afiche 04-03-20 Vil Sevierville pral kenbe rezidan yo enfòme sou nenpòt chanjman nan sèvis vil la ak orè etablisman an nan limyè de pandemi COVID-19 la. Sèvis vil sa yo te d... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2490

Gouvènè Lee bay yon nouvo lòd pou rete lakay ou

Afiche 04-03-20. LÒD EGZEKITIF 23, KI AMANDAN LÒD 22, KI OBLIJE TENNESSEANS POU RETE LAKAY SÒF SI YO GENYEN NAN AKTIVITE ESENSYAL OSWA SÈVIS ESENSYAL Klike la a pou w wè Dekrè Egzekitif 23.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2353

Eta aktyèl enstalasyon ak sèvis vil la 04-02-20

(Mizajou 04-02-20) Vil Sevierville pral kenbe rezidan yo enfòme sou nenpòt chanjman nan sèvis vil la ak orè etablisman an nan limyè de pandemi COVID-19 la. Kounye a, TOUT sèvis vil la rete li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1278

Eta aktyèl enstalasyon ak sèvis vil la 05-18-20

(Mizajou 05-18-21.) Tout enstalasyon Vil la louvri. Vil Sevierville sispann egzijans pou kouvri vizaj pou antre nan enstalasyon gouvènman an apati 18 me 2021. Kouvèti vizaj la. li piplis..

Uncategorised
3255

Live Reyinyon

  Objektif reyinyon an pral diskite sou GMP pou Prince Street Fire Station, acha chwazi, prezantasyon deklarasyon finansye anyèl yo ak lòt atik ki enterese yo. Pli lwen enf li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
4754

Depatman Sante Sevier County ap ofri evalyasyon pou COVID-19

Afiche 04-01-20. Moun ki gen enkyetid yo ka gen sentòm COVID-19 ka kontakte depatman sante a nan 865-453-1032 pou konsiltasyon ak pale sou opsyon posib pou fè tès nan la.... li piplis..

Rezilta 1 - 19 nan 19

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo