Vil Sevierville - Logo

Achiv chak mwa

jen 2020

Byenveni nan paj Achiv nou an. Nan paj sa a ou pral jwenn yon total de 15 nan atik nou yo divize an Mwa ak Ane.
Achiv sa a kapab sèlman montre dosye ki soti nan atik ki te kreye depi sit sa a te kòmanse nan mwa Out 2010.
Nouvèl enpòtan nan vil la
2408

Gouvènè Lee siyen Dekrè Egzekitif 50, 51 ak 52

Afiche 06-30-20. Dekrè Egzekitif 50 pwolonje "Eta Dijans ki gen rapò ak pandemi COVID-19 k ap kontinye a jiska 29 out 2020. Dekrè a pèmèt pou kontinye sispansyon divès lwa ak règ.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2362

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 06-29-20

Afiche 06-29-20. Gen 588 ka konfime ak pwobab, 8,380 tès negatif, 354 rekiperasyon, 231 ka aktif, 21 entène lopital depi epidemi an, ak 3 lanmò nan Konte Sevier akòz COVID.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2135

MIZAJOU COVID 19 KONTE SEVIER 06-28-20

Afiche 06-28-20. Depatman Sante Tennessee pa pral bay done sou ka ak tès COVID-19 dimanch 28 jen, akòz yon fèmen sistèm siveyans eta a san planifye. Pwovizyon chak jou ... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2147

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 06-27-20

Afiche 06-27-20. Gen 549 ka konfime ak pwobab, 7,992 tès negatif, 339 rekiperasyon, 207 ka aktif, 21 entène lopital depi epidemi an, ak 3 lanmò nan Konte Sevier akòz COVID.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
801492

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 06-26-20

Afiche 06-26-20. Gen 536 ka konfime ak pwobab, 7,929 tès negatif, 319 rekiperasyon, 214 ka aktif, 21 entène lopital depi epidemi an, ak 3 lanmò nan Konte Sevier akòz COVID.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
773520

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 06-25-20

Afiche 06-25-20. Gen 516 ka konfime ak pwobab, 7,693 tès negatif, 286 rekiperasyon, 227 ka aktif, 20 entène lopital depi epidemi an, ak 3 lanmò nan Konte Sevier akòz COVID.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2015

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 06-24-20

Afiche 06-24-20. Gen 489 ka konfime ak pwobab, 7,537 tès negatif, 266 rekiperasyon, 220 ka aktif, 17 total entène lopital, ak 3 lanmò nan Konte Sevier akòz COVID-19. Pou plis... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2303

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 06-23-20

Afiche 06-23-20. Gen 464 ka konfime ak pwobab, 7,231 tès negatif, 248 rekiperasyon, 213 ka aktif, 15 total entène lopital, ak 3 lanmò nan Konte Sevier akòz COVID-19. Pou plis... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2162

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 06-22-20

Afiche 06-22-20. Gen 422 ka konfime ak pwobab, 7,149 tès negatif, 231 rekiperasyon, 188 ka aktif, 14 total entène lopital, ak 3 lanmò nan Konte Sevier akòz COVID-19. Pou plis... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
1958

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 06-21-20

Afiche 06-21-20. Gen 420 ka konfime ak pwobab nan Konte Sevier. Gen 6,881 tès negatif, 214 rekiperasyon, 203 ka aktif, 14 total entène lopital, ak 3 lanmò akòz COVID-19.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
753871

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 6-20-20

Afiche 06-20-20. Gen 411 ka konfime ak pwobab nan Konte Sevier. Gen 6,795 tès negatif, 198 rekiperasyon, 210 ka aktif, 14 total entène lopital ak 3 lanmò akòz COVID-19.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2099

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 6-19-20

Gen 387 ka konfime ak pwobab nan Konte Sevier. Gen 6,710 tès negatif, 188 rekiperasyon, 196 ka aktif, 14 total entène lopital, ak 3 lanmò akòz COVID-19. Pou plis sou kijan ... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
783385

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 6-18-20

Afiche 06-18-20. Gen 342 ka konfime ak pwobab nan Konte Sevier. Gen 6,433 tès negatif, 169 rekiperasyon, 170 ka aktif, 14 total entène lopital, ak 3 lanmò akòz COVID-19.... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
3370

Sevierville mande pou respekte CDC ak Gid Eta a pou diminye pwopagasyon COVID-19 la

Afiche 06-17-20. Vil Sevierville ankouraje tout rezidan yo, vizitè yo ak biznis yo pou yo swiv direktiv CDC ak Eta a pou ede bese pwopagasyon COVID-19 la. Kounye a plis pase tout tan, nou bezwen chak d... li piplis..

Nouvèl enpòtan nan vil la
2027

MIZAJOU COVID-19 KONTE SEVIER 6-17-20

Afiche 06-17-20. 17 jen 2020 Gen 297 ka konfime ak pwobab COVID-19 nan Konte Sevier. Gen 6,357 tès negatif, 158 rekiperasyon, 136 ka aktif, 13 total entène lopital, ak 3. ... li piplis..

Rezilta 1 - 15 nan 15

Aksè nan

Depatman Pak ak Rekreyasyon an pral fè tout efò posiblite pou akomode nenpòt moun ki vle jwenn aksè nan nenpòt etablisman ki gen ladan Aparèy pou tande ADA Apwouve. Pou jwenn asistans pou jwenn aksè, tanpri rele 865-453-5441.

Asosyasyon Nasyonal Rekreyasyon ak Pak - Logo

Asosyasyon Rekreyasyon ak Pak Tennessee - logo